Blomstervandring i Ekbackens lövskogslund 20 maj

Att vandra i Ekbacken i Larsberg om våren är något av det finaste man kan uppleva på vår ö. I onsdags, den 20 maj, samlades närmare tjugo naturvänner och medlemmar i Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet vid Larsbergs brostuga. Karin Byström var vår guide på en två timmars vandring i lövskogslunden.

Klicka på en bild för att se bildspel!

Karin öppnade våra ögon för rikedomen i naturen och berättade kunnigt, pedagogiskt och kärleksfullt om blommor, buskar och träd. Tandroten blommade rikligt och att det är en korsblommig växt var nytt för en del. De fyra kronbladen bildar ett kors. Och roten, berättade Karin, ser ut som en tand. Men vi grävde inte upp blomman med roten. Vårärten lärde vi skilja från gökärten och hasseln från almen.

Skogsnävan (midsommarblomstret) och blodnävan såg vi i blom. Vätterosen är en parasit som får sin näring från hasseln.

Om signaturläran berättade Karin när vi böjde oss ned vid lungörten, vars blommor först är röda och sedan blå. Deltagarna var mycket intresserade och ställde frågor och fick svar. Några gamla stockar att sitta på fanns lämpligt till hands när vi pausade för en kopp kaffe.

Men desmeknoppen då? Jo, med visst besvär hittade vi den också efter pausen. Glada och tacksamma skiljdes vi åt och hoppas på en repris nästa vår.

Berättat av Christian, som var med.

Informationsmaterial och naturstig

När du kommer till Ekbacken hittar du ett antal informationsskyltar uppsatta längs en naturstig, som är cirka 600 meter lång. Den leder dig genom en rik och lummig lundmiljö som under våren kantas av vackra vårblommor. Området hyser också ett rikt djurliv och längs stigen kan man se några av Lidingös äldsta ekar och vackra hasselbestånd. En beskrivning av växt- och djurlivet kan du ladda ner här Ekbackenfolder (pdf, 676.8 kB) eller också hämta i stadshusets reception.