Hur har fåglar utvecklats och hur lever de sina liv?

2017-11-02: Amatörskådaren Sven Reinholdson gav oss en inblick i hur fåglarna har utvecklats och hur deras liv kan se ut.

”Magister Sven” tog med oss tillbaks i jordens geologiska historia där de första fåglarna dök upp för sisådär 150 miljoner år sedan.

I sin föreläsning blandade han vetenskapliga förklaringar, vackra bilder och fågelsång med roliga fabler. En sådan handlade om att fåglarna behövde införa en social rangordning – där den som kunde flyga högst skulle utses till kung. Länge såg det ut som om örnen skulle vinna. När den inte orkade flyga högre kunde den lilla kungsfågeln, som under hela uppfärden suttit gömd under örnens ryggfjädrar, flyga vidare uppåt ett stycke och vinna den kungakrona den ännu bär på sin hjässa.

Sedan följde en genomgång av fåglarnas sinnen och hur de använder sig av dem; syn, hörsel, känsel, smak, lukt och det magnetiska sinnet som flyttfåglarna använder för att hitta rätt.

Ugglans speciella ansiktsform fungerar till exempel som en parabol med vars hjälp den kan samla in ljud och lokalisera sitt byte.

Fåglarnas sociala liv kan ta sig många uttryck. Det är till exempel vanligast att både hanen och honan i ett par delar på vårdnaden av ungarna, men när man undersöker äggen i en kull är det mycket vanligt att dessa har befruktats av olika hanar.

Detta är bara en liten bråkdel av allt vi fick veta under denna mycket uppskattade föreläsning.

Tack Sven!