På spaning efter strömstaren 12 december

Det blåste lite småsnålt denna morgon när Naturskyddsföreningen och Lidingö ornitologiska förening hade exkursion vid Mölna för att förhoppningsvis se strömstaren. Men, den svek oss även i år så vi fick nöja oss med koltrastar och en björktrast på ängen ner mot sjön.

Gardsmyg

En gärdsmyg satt vid sjökanten nere vid bryggan där också en flock grönsiskor provianterade alfrö i en av alarna. Några gråtrutar cirklade över sjön. Vi fortsatte upp till Kottlasjön längs ån, dock utan att se annat än några storskrakar och två knölsvanar ute på vattnet. Så, tyvärr magert med fågel men det blev en fin och solig morgon!

Carl-Johan Mannheim