Elfvik och Fiskarudden

”Naturen här har just börjat få en tendens till skärgård. Värtan ligger bred som en fjärd och holmarna tonar som streck ut mot Vaxholmsleden”. Så skildrar arkitekten Ragnar Östberg Elfviks udde. Elfvik eller Älvik betyder alskogsviken. Än idag finner man en rik och frodig alvegetation nere vid stranden.

elfvik7428

Elfviks gård är Lidingös enda aktiva jordbruk med djurhållning. Gården ägs av Lidingö stad och har en mangårdsbyggnad från 1775. Här anlades även en textilfabrik i början av 1800-talet. Bellman besökte ibland gården och skrev också Lidingösången med samma melodi som Fjäril vingad syns på Haga. Läs mer om verksamheten: elfviksgård.nu

Sydöst om gården finns ett kustnära skogsparti med 250-åriga tallar. Landskapet domineras av öppna marker och mindre skogs- och hagmarksområden.

I det öppna landskapet finns fina promenadvägar både västerut i skogskanten och längre norrut in i skogen. I området kan man, om man har tur, träffa på öns bestånd av dovvilt som idag består av över 20 djur. Långängen, Elfvik och Hustegaholm är väldigt viltrikt, här finns ekorre, grävling, rådjur, räv, hare och även bäver.

Fiskarudden

Nordöst om Elfvik, ligger Fiskarudden. Längs strandkanten löper en stig som fortsätter längs den östra kusten. gullvivor95

Vid Fiskarudden ligger en öppen äng som tidigare hävdades men numer ingår i en stor hästhage. Så här kunde det se ut i maj – ett gult hav av blommande gullvivor och här har stort antal örter, över 120 arter har noterats.

hagtornsfjaril99I de strandnära ängs- och hagmarkerna kan man se många olika fjärilsarter. Även den stora vita hagtornsfjärilen har påträffats. Äggen läggs på hagtorn, slån eller körsbär.

Utanför kusten ligger flera småöar. På kalskäret Båtmanshättan rastar årligen skräntärnor och vadare i juli och augusti. Bryggan vid Duvholmen eller hällen 100 meter norr om den är en bra plats att skåda sjöfågel.

elfvik7421Här finns promenadvägar även vintertid!


Längst ut på nordöstra Lidingö, åtta kilometer från Lidingö centrum, ligger Elfviks gård. Den östligaste punkten Fiskarudden ligger cirka 600 meter nordost om gården. Buss 204 från Ropsten har sin ändhållplats vid Elfviks gård.

elfvik

Lidingö stads karta


Baserat på skriften ”Naturpärlor på Lidingö – en utflyktsguide” av Folke och Virginia Kustvall Larsson, utgiven 2005.