Nyheter

Nu finns en solkarta över Lidingö!

2017-01-12: Kartan finns på www.lidingo.se/solkarta och på Energi- och klimatrådgivningens hemsida. Med hjälp av solkartan kan fastighetsägare i staden ta reda på hur mycket solen strålar på taket, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. Läs mer


Bildvisning och teater på programmet i höst!

2016-10-17: Ett nyhetsbrev har idag skickats till alla medlemmar som har angivit en mailadress i medlemsregistret. Kontakta oss på mailadress: lidingo@naturskyddsforeningen.se  om du vill ha kommande mailutskick så lägger vi till dig – ange gärna medlemsnummer! Läs nyhetsbrevet
Eva Backlund, medlemsansvarig


Green Friday i Larsberg

larsberg2016-10-03: När ICA i Larsberg bjöd in till Green Friday den 23 september skänktes 10% av omsättningen på dagens försäljning av ekologiska produkter till  Naturskyddsföreningen. Våra värvare var naturligtvis på plats under hela dagen och träffade många Lidingöbor som laddade upp inför helgen. Läs mer


Elfviksgårdsdagen 11 september

elfvik1993

Tack till er som besökte oss på Elfviksgårdsdagen denna fina septemberdag! Några gick den lilla tipsrundan och lärde sig lite mer om våra vilda grannar. Andra fick med sig recept på hur man kan göra sina egna ekologiska hygienprodukter. Och vi själva fick många trevliga pratstunder. Vi ses nästa år!


Rapport från ett seminarium om Solenergi arrangerat av kommunerna i Nordost
2016-05-30: Mer solenergi är en av de frågor som avhandlas i Lidingös miljöprogram. I vårt remissvar på programmet påpekade vi att det hade varit bra om kommunen hade hittat vägar att stötta också boende på Lidingö att utveckla solenergi och inte enbart fokusera på kommunens byggnader. Läs mer

 Nytt hopp för gärdesgården vid Långängskärret

2016-05-09: Det gamla betesstängslet runt Långängskärret byts nu ut mot ett nytt stadigt stängsel. Det finns även planer på att restaurera den gamla gärdesgården. Läs mer

Livet vid rävgrytet
2016-04-28: I sommar bjuder vi på ett exklusivt ”hemmahosreportage” hos en rävfamilj i hemsidans sidhuvud. Vi kommer att få följa deras liv från maj till augusti! Bilderna kommer från Eddie Granlunds kamera. ”Rävhanen som jag följt i 6 år är en riktig överlevare, inte starkast men smartast, han vet var man får tag i föda med minsta möjliga ansträngning” Läs mer

Informationsmöte om Lidingö stads miljöprogram 2016-2020
2016-04-01: I ett gemensamt arrangemang mellan Naturskyddsföreningen på Lidingö och Lidingö stad den 16 mars i Stadshuset presenterade miljösamordnaren Stina Jaensson och hennes kollegor programmet så som det antagits av kommunfullmäktige. Läs mer

Rapport från årsstämman 2016
2016-03-10: Vid årsstämman den 10 mars godkändes styrelsens förslag till reviderade stadgar. Elvy Löfvenberg valdes till ny ordförande, Andrew Quin valdes in som ny ledamot i styrelsen, övriga styrelseledamöter omvaldes. Läs mer

Rapport från Europeiska Miljöbyrån om miljöutvecklingen i Europa
2015-03-12: På årsmötet berättade Bernt Röndell om valda delar av innehållet i den rapport om miljöutvecklingen i Europa som EU:s Naturvårdsverk – den Europeiska Miljöbyrån (på engelska EEA – the European Environment Agency) nyss publicerat. Läs mer

Lidingö kommun har fattat beslut om belysning längs sista milen av lidingöloppspåret
2015-01-08: Nu står snart belysningsstolpar längs hela sista milen, blå spåret. Vi har observerat vad som är på gång och vi har fått ta emot upprörda, ja närmast bestörta, reaktioner från flera medlemmar. Läs mer

Länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd i Lidingö
2014-11-28 Strandskydd är något vi i Naturskyddsföreningen värdesätter högt. Normalt strandskydd innebär förbud mot nya byggnader inom 100 meter från stranden. Länsstyrelsen i Stockholms län har nyligen fastställt s.k. utökat strandskydd om 300 meter längs några av Lidingös stränder. Läs mer

Gärdesgården hotad
2014-10-25: Den fina gärdesgården i närheten av Långängens gård är dåligt skick och kommunen vill därför ta ned den. Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen anser att den i stället ska rustas upp. Läs mer

Planer på förtätning i Bergsätra och Lojo
2014-10-23: Vid styrelsemötet 20 oktober togs kommunens planer på förtätningar/exploateringar i Bergsätra och Lojoområdet upp. Läs mer