Bildvisning och teater på programmet i höst!

Magiska ögonblick i fågelmarker – Ansgarskyrkan 31 oktober kl. 19.00

ugglaVi får denna kväll följa med den prisbelönade fotografen Brutus Östling på en storslagen fotografisk resa jorden runt till spännande fågelmarker. Ett samarrangemang med Lidingö Fotoklubb, Lidingö Ornitologiska Förening och Friluftsfrämjandet Lidingö.

Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla. Vi finns på plats från 18.30! Läs mer

Scenkonstgruppens ”Grismanifestet” – Stadshusets sessionssal  15 november klockan 14.00 och 19.00

grismanifestetTeaterföreställningen berör de händelser som har lett fram till dagens klimatsituation och har tagit fabeln till hjälp för att skildra utvecklingen. Naturskyddsföreningen i Lidingö och Lidingö stad bjuder in alla klimat- och miljöintresserade att se och diskutera föreställningen! Läs mer

Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling på Lidingö

Vården av Lidingös skogar samt olika stadsplaneringsfrågor är angelägna frågor för oss. Vi bevakar natur- och miljöskyddsfrågor så att det natur- och miljöarbete stadens tjänstemän och politiker utför för att utveckla Lidingö stad inte leder till onödiga skador på naturen. Vi vill vara en erkänd samarbetspartner och på så sätt kunna påverka myndigheter, politiker och företag. Det är viktigt att alla förstår varför naturens och miljövårdens intressen måste tillvaratas.

Exempel på frågor som vi varit med att påverka i år:

Naturskyddsföreningen har lämnat synpunkter på stadens miljöplan för 2016 – 2020. Remissvar finns att läsa på hemsidan. 

Gärdesgården vid Långängskärret som flera av Lidingös föreningar varit med att bygga kommer att renoveras under hösten.

Staden har i samråd med oss tagit fram en skötselplan för ängen vid Södergarn. Hösten 2016 återställdes och röjdes ängen som nu har fått tillbaka sina stora öppna ytor.

Program och aktiviteter styrs i stor utsträckning av de resurser föreningen har och fler aktiva medlemmar behövs! Vill du vara med och påverka är du välkommen att engagera dig i kretsens arbete!

Elvy Löfvenberg, Ordförande Lidingökretsen

Mailadress: lidingo@naturskyddsforeningen.se