Föreningsstämma torsdag 16 mars

Naturskyddsföreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma torsdag den 16 mars klockan 19 i Ansgarskyrkan. Vid stämman kommer vi att diskutera föreningens fortsatta programutbud. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 februari. Handlingar till årsstämman:

Dagordning 
Verksamhetsberattelse_2016
Ekonomisk rapport 2016

Föreningen Get2Gether gästar oss

Den ideella föreningen Get2Gether berättar om sin verksamhet, om hur det är att arbeta med getter och om arbetet med ekologisk slyröjning och landskapsvård här på Lidingö – och om hur getterna bidrar till möten mellan människor!
Läs om invigningen av getternas nya hem och hitta länkar till mer information om föreningen. Invigning av Geteborg 2

Vi bjuder på kaffe/te med något till.

Välkomna!