Rapport från ett seminarium om Solenergi arrangerat av kommunerna i Nordost

Mer solenergi är en av de frågor som avhandlas i Lidingös miljöprogram. I vårt remissvar på programmet påpekade vi att det hade varit bra om kommunen hade hittat vägar att stötta också boende på Lidingö att utveckla solenergi och inte enbart fokusera på kommunens byggnader.

Med detta i bagaget begav jag mig den 16 maj till Fribergaskolan i Danderyd för att ta del av den information som gavs.

Seminariet kan ses som ett steg i vår önskade riktning. Förutom information om solvärme och solpaneler gavs också översiktlig information om kommunernas gemensamma tjänst energi & klimatrådgivningen.

Johan Lindahl, solenergiexpert och talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi talade inför en i stort sett fullsatt lokal. Jag fick lära mig att:

  • Det är skillnad på solvärme (som ger värme) och solceller som ger el.
  • De senaste 10 åren har solinstrålningen i Sverige ökat med 8 %. Ökningen är för närvarande 0,3 % per år.
  • Maximal produktion (i Stockholmsregionen) får man om solcellerna är riktade rakt mot söder och lutade 42 grader.
  • Cellerna är seriekopplade så det gäller att ingen cell ligger i mörker. Den cell som ger minst energi sätter normen för hela elgenereringen.
  • Avskrivningstiden (nu) för elceller ligger på mer än 10 år (normaltak, lagomstorlek, fortsatt ökad instrålning, nuvarande bestämmelser).
  • Kommunerna är på väg att utveckla solinstrålningskartor (i stort sett klart i Österåker, Danderyd snart och Lidingö den 1 oktober) – 3D kartor med vars hjälp det blir möjligt att räkna på förutsättningar för, kostnader och energitillskott med solceller på det egna villataket.
  • På Lidingö (det är ganska stora skillnader mellan kommunerna) är bygglov nödvändigt eftersom fasaden kommer att ändras. Kostnaden är 2223 kr (liten fasadändring). Däremot är det tillåtet att sätta upp solceller på en Friggebod eller fristående på mark utan bygglov.

Danderyds kommun har lagt ut bilderna från presentationen samt en del faktablad om solenergi på sin hemsida.

Bernt Röndell