Aktuellt just nu

Bilder i sidhuvudet, presentation.

Kräldjursvandring söndag 15 april kl. 10 – 12

Ta med familjen och följ med på upptäcktsfärd!


Vi samlas vid fd Stockby motionsgård/Ekogården för en kort introduktion och presentation av de arter vi hoppas träffa på. Sedan tar vi en promenad i området och spanar efter ormar, paddor, salamandrar och annat som rör sig. Vandringen avslutas vid Långängens fågeltorn.

Ledare är som vanligt av vår kunniga guide Torbjörn Peterson.
Info: Christian Gottlieb 070 303 29 14


Nyhetsbrev, februari 2018

2018-02-11: Ett nyhetsbrev har idag skickats till alla medlemmar som har angivit en mailadress i medlemsregistret. Läs nyhetsbrevet

Har du inte fått det? Vi saknar fortfarande mailadresser till många medlemmar och några av er behöver uppdatera mailadressen i medlemsregistret.

Kontakta oss på: lidingo@naturskyddsforeningen.se  om du vill ha kommande mailutskick så lägger vi till dig – ange gärna medlemsnummer!


Colombia – färgstarkt, vilt och vackert

Föreläsning 17 januari i Ansgarskyrkan

Yellow hooded blackbird

En snöig onsdagskväll i januari bjöd biologen Isak Isaksson oss på en personlig och spännande resa i det land han själv varit bosatt i de senaste åren. Colombia är ett av världens mest artrika länder med närmare 2. 000 fågelarter varav en mängd olika kolibriarter.

Följ med på en resa i ord och bild! Colombia – färgstarkt och naturskönt

 


Hur har fåglar utvecklats och hur lever de sina liv?

2017-11-02: Amatörskådaren Sven Reinholdson gav oss en inblick i hur fåglarna har utvecklats och hur deras liv kan se ut.

I sin föreläsning blandade han vetenskapliga förklaringar, vackra bilder och fågelsång med roliga fabler. Läs mer


Remissvar avseende Lidingö blåplan och detaljplaneförslag kvarteret Isstacken

2017:06:16: Blåplanen är överskådlig, trevlig att läsa och är verkligen ”ett kunskapsunderlag” både för oss, naturintresserade lidingöbor, och förhoppningsvis också för förvaltningen som vi hoppas tar till sig blåplanens innehåll och agerar därefter i kommande planarbeten.

Naturskyddsföreningen framförde i sitt remissvar på Miljöprogrammet att vi är av ”åsikten att målen skall vara högt ställda men också tydligt kopplade till konkreta åtgärder som prioriteras och inte tvingas ge vika för andra politiska hänsynstaganden”. Detta gäller naturligtvis också blåplanen.

Ett tidigare detaljplaneförslag för kvarteret Isstacken förutsatte dispens från strandskydd. Länsstyrelsens beslut om dispens överklagades 2013 av Naturskyddsföreningen till regeringen. Ett nytt detaljplaneförslag har nu varit ute på samråd. Det nya förslaget innebär en stor förbättring i jämförelse med det gamla, men Naturskyddsföreningen hyser ändå viss oro för de konsekvenser det kan få för den känsliga vattenmiljön i Kottlasjön om förslaget vinner laga kraft.

Läs remissvaren i sin helhet: Remissvar och skrivelser


 Naturnätverket – ett samarbetsforum för Lidingös ideella föreningar

2017-05-31: Under vintern 2016 skapades ett nytt samarbetsforum för alla typer av naturfrågor på Lidingö.

Strax före jul hade representanter från ett antal föreningar ett första möte tillsammans med Lars Heins som är stadens ”förvaltare av naturmark”.  Vi ser mycket positivt på framtida samarbete. Vid mötet bestämdes att vi skall träffas en gång per termin, inomhus eller utomhus. Läs mer


Liv och rörelse i Elfviksskogen

Vårvandring på Elfvikslandet, söndag 14 maj: Det var full aktivitet i skogen när vi gjorde vår sista vårvandring för året. Vi hade väntat oss fågelsång, insekter och växtlighet av olika slag men var inte beredda på att dela skogen med så många andra människor på söndagsförmiddagen. Det blev en del oväntade möten. Men framförallt lyssnade vi på en kör av fågelsång med många röster, fick närkontakt med sälgsandbiet och en lektion i naturens små under. Läs mer


Nytt livsrum i Ekbacken

Vårvandring i Ekbacken 11 maj : Trots det kylslagna majvädret var det inget fel på intresset hos deltagarna som slutit upp för att  tillsammans med Karin Byström och Martin Lagerlöf göra en vandring i området. Läs mer


Vårstädning av björkängen vid Södergarn

Fredag 5 maj, under eftermiddagen, fagades björkängen vid Södergarn. Martin Lagerlöf, från Naturskog, som har kommunens uppdrag att sköta området, hade med sig tre naturvårdare och Lars Heins, kommunens naturchef, var med från Lidingö kommun. Från Naturskyddsföreningen var vi fem deltagare. Läs mer


Det luktar snok!

Årets kräldjursvandring genomfördes söndagen den 23 april i strålande sol. Deltagarna fick stifta bekantskap med en del småkryp som fiskades upp i dikena, trots att det är väldigt torrt just nu.

Under vandringen stötte vi även på en skogsödla och fick närkontakt med både vattensnok och huggorm. Läs mer


Naturpärlor: Långängen

Långängen-Elfviks naturreservat har gamla anor som kultur- och odlingslandskap. Här samsas idag öppna marker och fågelrika sjöar med områden av bland- och barrskog. Läs mer


Nu händer det mycket i Ekbacken!

2017-03-29: Kattugglan sitter högt uppe i sitt bo och skådar ut över sina jaktmarker – Ekbacken vid Larsberg.

Där nere pågår röjning av sly och gallring av träd. Tanken var att hela området skulle ha röjts nu i vår, men för att inte störa häckningen har man beslutat avvakta med den sidan ugglan häckar i till hösten i stället. Läs mer


Rapport från kretsstämman 16 mars 2017

2017-03-24: Vid kretsstämman 16 mars omvaldes av Elvy Löfvenberg som kretsens och styrelsens ordförande. Markus Klar valdes in som ny ledamot i styrelsen, Helena Klangemo och Isak Isaksson avgick och övriga styrelseledamöter omvaldes. Läs mer

Hur vill vi att föreningens fortsatta programutbud ska se ut? Är de traditionella programpunkterna med naturvandringar bra, vad mer kan vi ta upp? Frågan diskuterades på kretsstämman men vi vill gärna ha dina synpunkter också, skicka gärna ett mejl till oss: lidingo@naturskyddsforeningen.se


Hur ser din klimatpåverkan ut?

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt boende, resande, dina matvanor och din shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den. www.klimatkalkylatorn.se