Bilder i sidhuvudet, presentation.

Ekholmsnäs Golf – naturvärden hotas

Den 7 november skickade vi tillsammans med Lidingö Hembygdsförening och Lidingö ornitologiska förening skrivelsen ”Om värdet av ett rikt växt- och djurliv, om värdet av att allmänheten har tillgång till attraktiva naturområden för rekreation, samt om hoten mot dessa värden i form av enskilda intressen” till kommunstyrelsen.

Orsaken är golfklubbens planer på att utöka sin areal med hagen vid Bohusgården – något som vi anser är fullständigt oacceptabelt. Vi redogör för turerna i detta ärende. Läs mer


På upptäcktsfärd längs Sticklingekusten – 7 november

Lördagens vandring började och slutade med bekväm vandring längs Lidingöloppets spår. Däremellan var det en bitvis lite äventyrlig och krävande vandring i stenig och brant terräng där höstlöven gjorde sitt bästa för att förvilla oss. Läs mer


Miljöprogram 2021-2031 för Lidingös verksamheter – yttrande från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har lämnat ett yttrande till Lidingö stad över förslag till ”Miljöprogram 2021-2030 för Lidingö stads verksamheter”. Förslaget har utarbetats av Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Kommunstyrelsen. Detta är kommunens tredje miljöprogram. Det första antogs 2009 och det andra antogs 2016.

Det nya programmet sträcker sig alltså över en längre period. Handlingsplaner skall utarbetas inom kommunens förvaltningar och planen skall varje år följas upp och rapporteras till kommunfullmäktige.

Det här är bra, anser Naturskyddsföreningen, men i vårt yttrande framför vi också en del kritiska synpunkter. Yttrandet avslutas med följande sammanfattning

* Bra med årliga handlingsplaner som följs upp
* Planen bör inledas med en redovisning av erfarenheter av den tidigare planen
* Målen är ofta vagt formulerade
* Planen innehåller väldigt få förslag till åtgärder
* Målet om begränsad klimatpåverkan är alldeles för oambitiöst
* Vikten av ökad biologisk mångfald bör betonas starkare
* Vi önskar högre ambitioner när det gäller att underlätta för lidingöborna att leva ”miljöklokt”

Läs yttrandet: Miljöprogram 2021-2030 – yttrande Naturskyddsföreningen


Än finns det svamp i skogen!

Trots gråvädret denna första novemberdag kom 16 deltagare till dagens svamputflykt med Isak Isaksson som guide. Ingen hade väl några större förhoppningar om fyllda svampkorgar, men vi hittade faktiskt en hel del trattkantareller och även ett par mer sällsynta arter! Läs mer


Miljöprogram 2021 – 2030 för Lidingö stads verksamheter

Naturskyddsföreningen har lämnat ett yttrande till Lidingö stad över förslag till ”Miljöprogram 2021-2030 för Lidingö stads verksamheter”. Förslaget har utarbetats av Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Kommunstyrelsen. Detta är kommunens tredje miljöprogram. Det första antogs 2009 och det andra antogs 2016.

Det nya programmet sträcker sig alltså över en längre period. Handlingsplaner skall utarbetas inom kommunens förvaltningar och planen skall varje år följas upp och rapporteras till kommunfullmäktige.

Det här är bra, anser Naturskyddsföreningen, men i vårt yttrande framför vi också en del kritiska synpunkter. Läs mer 


Våra naturguider

Alla våra naturvandringar leds av kunniga och erfarna guider. Stor eller liten grupp – du får alltid något nytt med dig och har troligen haft trevligt på vägen. Oftast leds vandringarna av våra egna guider som vi presenterar här, men om det behövs lånar vi även in andra. Läs mer


Höstrusk på Bogesundslandet – 4 oktober


Höstrusk med lågt hängande moln mötte oss när vi klev av båten från Ropsten vid Frösviks brygga för en vandring i Bogesundslandets naturreservat som bildades 2013. Läs mer


Projekt för främjande av vårflygande vildbin

Naturskyddsföreningen tog initiativ till ett projekt för att gynna pollinatörer på Lidingö – närmare bestämt vilda bin som lever i en sandig miljö. Under våren har biologen Folke Kustvall Larsson inventerat området och rapporterar här om resultatet hittills. Läs mer


Svamputflykt på Lidingö 19 september

Foto: Linda Ottosson Kraus

Vi hade strålande vackert väder på dagens svamputflykt som lockade 19 svampsugna deltagare (varav fyra barn).Trots farhågor om klen tillgång på svamp i skogen så hittade vi faktiskt en del. Läs mer


Fåglar, blommor och svamp i naturreservatet 13 september – vi såg havsörn!

Dagens vandring fick ett mäktigt avslut när både ormvråk, duvhök och havsörn cirklade runt alldeles ovanför våra huvuden! Turen gick från Stockby genom skogen bakom Nisse Linnmans träsk fram till fågeltornet och tillbaka på den andra soliga sidan. Läs mer


Vi behöver dig!

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med ca 230 000 medlemmar. Vi är uppdelade i 24 länsförbund och 270 kommunkretsar.

Naturskyddsföreningen i Lidingö söker nu dig som vill sätta tryck på det lokalpolitiska arbetet kring miljöfrågor, kanske har du ett tidigare engagemang i lokalpolitiken. Vi söker också dig med ett stort engagemang i frågor kring klimat- och hållbarhet.

Hör av dig till Isak Isaksson isak.isaksson@naturskyddsforeningen.se  så får du veta mer!