Nu startar vi nätverket Ett Lidingö i samverkan


Vårt mål är att inspirera våra lokala politiker, näringslivet och organisationer till att samverka och inspirera varandra för att snabba på omställningen här i Lidingö. Nu startar vi  samverkansnätverket ”Ett Lidingö i samverkan” tillsammans med Ett  hållbart Lidingö och Lidingö FN-förening. Läs mer


Nyhetsbrev november 2023

  • Naturskyddsföreningen överklagar komunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för kv Brädgården och Båtbyggaren
  • Frågor och synpunkter ställda till Lidingö stad/ Miljö- och stadsbyggnadskontoret (MSK) angående den ombyggnad av marken kring Ekholmsnäsbacken som Ekholmsnäs Golf Lidingö utför sedan 2021.
  • Nytt samarbete med Lidingöloppet
  • Kommande och genomförda aktiviteter

Nyhetsbrev november 2023


Svampbotanisk utflykt blir  – 17 september

Söndagens svamputflykt bjöd på soligt väder och en hel del fina svampfynd.  Årets svamplektion handlade som vanligt om svampars biologi i allmänhet samt hur man förhåller sig till svampplockning. Vi var ett 20-tal deltagare som begav oss ut i skogen och plockade de svampar vi hittade och tillsammans artbestämde vi efter förmåga – somt är lätt (kantareller och soppar) och annat är mindre lätt (spindelskivlingar). Läs mer


Blomstervandring vid Långängen – 18 juni 

Dagen till ära föll ett lätt regn över oss och alla blommor denna dag. Vi gjorde en rundtur i naturreservatet runt Långängen och naturligtvis dök det upp sånt vi inte kände till, det gör det ju alltid! Läs mer


Nej till hundrastgård i utökat naturreservat

Naturskyddsföreningen tillsammans med Ornitologerna och Hembygdsföreningen anser från våra olika utgångspunkter det vara mycket olämpligt att inhägna och anlägga en hundrastgård vid Fågelöudde inom det föreslagna naturreservatet och har skickat en gemensam skrivelse till Tekniska förvaltningen som underlag för beslut.

Läs mer


Föreläsning om biologisk mångfald och hur vi kan göra skillnad genom våra val -22 maj

I måndags inleddes en vecka för biologisk mångfald i Stadshuset med att Helena Klangemo gav tips om hur vi alla kan göra en insats för den biologiska mångfalden:

  1.  Plantera bivänliga växter – även på balkongen
  2. Sätt upp bihotell, de tar ju inte så stor plats – eller satsa på ”gerillaodling” släng ut lite ängsfröer här och där. Kanske tar dom sig!
  3. Klipp inte gräsmattan så kort, låt den gå i blom eller spara lite öar och se vad som kommer upp!
  4.  Köp kravmärkt/ekologisk mat – det har visat sig att runtomkring kravmärkta gårdar är den biologiska mångfalden större.

På fredag  tipsar hon om hur du skapar en naturvänlig trädgård!

Hela veckan kan du byta plantor och fröer i stadshuset eller göra vår tipspromenad!
Hela programmet finns på bibliotekets hemsida under På gång!

Veckan är ett samarrangemang av Ett hållbart Lidingö, Lidingö FN-förening, Naturskyddsföreningen Lidingö, Tillsammansodlarna och Lidingö stadsbibliotek.


Rapport från kretsstämma 14 mars i Ansgarskyrkan

Kretsstämman gav fortsatt förtroende till styrelsen och alla förtroendevalda samt valde Ann Fagerström Tronde som ny styrelseledamot. Välkommen Ann! Alla förtroendevalda: Kontakt
Protokoll kretsstämma 2023 Verksamhetsberättelse 2022

Efter kretsstämman följde ett stundtals livligt samtal om aktuella frågor som Naturskyddsföreningen är inblandade i. Ängsskötsel, hästbete vid Hustegaholm och pågående arbeten vid Ekholmsnäs engagerade många! Läs mer


Utökning och skötsel av Naturreservat på Lidingö

Lidingö satsar på ett nytt naturreservat i Sticklinge och en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat. Förslaget har varit ute på remiss under sommaren.

Ängs- betesmark, Yttringe. Foto: Eddie Granlund

I vårt remissvar välkomnar vi att naturen på Lidingö får ett utökat skydd. Men det är också viktigt att nya områden binds samman med resten av reservatet för att främja arternas spridning. En natur med hög biologisk mångfald har större motståndskraft mot de klimatförändringar vi står inför och är en grund för vårt välstånd.

Att skogen i den norra delen bevaras ”fri för utveckling” är mycket positivt, men det är även viktigt att spara sälgen, som är av stor vikt för pollinatörerna, och att skapa kantzoner. För att skydda skogen föreslår vi att fler cykelstigar märks upp på samma sätt som ridstigar.

Vid skötsel av ängsmarker samt ytor som kan utvecklas och bli artrikare, är tidpunkten för slåttern av stor betydelse. Det finns ingen anledning att de slås innan slutet av juli.

Björkängen vid Södergarn har blivit ett populärt utflyktsmål. I vårt svar föreslår åtgärder för att begränsa slitaget.

Läs hela vårt yttrande: Utökning och skötsel av Naturreservat på Lidingö


Remissvar avseende detaljplan för kv. Brädgården och Båtbyggaren

Naturskyddsföreningen på Lidingö motsätter sig förslaget i detaljplanen om att upphäva strandskyddet för det aktuella planområdet.
Yttrande om upphävande av strandskydd kvarteret Brädgården


Vi behöver dig!

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med ca 200 000 medlemmar. Vi är uppdelade i 24 länsförbund och 270 kommunkretsar.

Naturskyddsföreningen i Lidingö söker nu dig som vill sätta tryck på det lokalpolitiska arbetet kring miljöfrågor, kanske har du ett tidigare engagemang i lokalpolitiken. Vi söker också dig med ett stort engagemang i frågor kring klimat- och hållbarhet.

Hör av dig till Isak Isaksson isak.isaksson@naturskyddsforeningen.se  så får du veta mer!