Aktuellt just nu

Bilder i sidhuvudet, presentation.

Biologiska mångfaldens dag firades i strålande sol

Bildreportage: Onsdagen den 22 maj var det den Internationella biologiska mångfaldens dag och det firades ordentligt på Långängen. I samarbete med Lidingö stad och föreningen Get2Gether välkomnades stora och små att lära sig mer om naturen. Läs mer


Vårvandring på Lidingö lördag 18 maj

Vi startade vid Södergarnsvägen och tog oss genom skogen ner till den nu restaurerade björkhagen nere vid vattnet. Längs vägen lyssnade vi på fåglar och kunde bland många andra identifiera svartmes, gärdsmyg, lövsångare och kungsfågel. Inne i skogen blev det tumult när några nötskrikor och trastar jagade iväg en kattuggla från sina domäner. Längre ner passerade vi ett gryt som troligen bebos av grävling eller räv. Läs mer


Kräldjursvandring 5 maj

Årets kräldjursvandring blev en lyckad exkursion med behagligt väder och nöjda deltagare – 27 vuxna och 10 barn.

Torbjörn Peterson berättar att de inte såg så många arter, men mot slutet hittades en fin Vattensnok (Natrix natrix) som beundrades.

Läs mer


Fagning av Björkängen vid Södergarn 12 april

Vi var många som deltog i årets fagning av Björkängen. Representanter från kretsen krattade och eldade löv och kvistar tillsammans med ansvariga från Lidingö stad och stadens entreprenör, Naturskog. Läs mer


 Kretsstämma 14 mars

2019-04-29: Isak Isaksson valdes till ny ordförande av stämman. Bernt Röndell, Helena du Rées och Markus Klar hade avsagt sig sina styrelseuppdrag och avtackades. Nytt namn i valberedningen är Helena du Rées. Protokoll, verksamhetsberättelse och reviderade kretsstadgar hittar du under Föreningsdokument.


Vill du jobba med oss?

Vi har cirka 1500 medlemmar på Lidingö och vill gärna få kontakt med dig som vill veta mer om vad vi gör och kanske också engagera dig. Ett nyhetsbrev har skickats ut till alla medlemmar med korrekt mailadress i medlemsregistret. Läs nyhetsbrevet här.


Naturpärlor: Södergarn

Vid Askrikefjärden ligger resterna av det som en gång var Lidingös finaste björkäng. I slutet av 1920-talet beskrevs lokalen som en underbart vacker björkäng av örtbackskaraktär med enar, sälg, viden, måbär och nypon.  Hösten 2016 återställdes och röjdes ängen som nu har fått tillbaka sina stora öppna ytor. Läs mer


Hur ser din klimatpåverkan ut?

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt boende, resande, dina matvanor och din shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den. www.klimatkalkylatorn.se