Aktuellt just nu

Bilder i sidhuvudet, presentation.

Vårvandring i Ekbacken onsdag 23 maj 

Sen vår i kombination med tidig sommar gjorde att växtligheten i Ekbacken fullkomligt exploderade i maj och kvar till oss fanns mest utblommade och vissnade vårblommor. Men vi fick se en del sommarblommor och undersöka hur själva lunden utvecklats efter förra vårens röjningsarbete. Läs mer


Fagning av Björkängen vid Södergarn 14 – 15 maj

Den första dagen deltog nio personer från föreningarna i Naturnätverket tillsammans med Lars Heins från Lidingö kommun och representanter från Naturskog. Läs mer


Kräldjursvandring vid Långängen

Söndagen den 15 april samlades närmare 70 personer för att delta i årets kräldjursvandring. Den ovanligt kalla och sena våren gjorde att paddor, grodor, salamandrar och andra småkryp ännu inte vågat sig fram. Men det hade huggormarna, vi fick se inte mindre än åtta huggormar under vandringen!


Rapport från kretsstämman

2018-04-26: Elvy Löfvenberg omvaldes av stämman som ordförande. Andrew Quin ersattes av Elise Söörgard i styrelsen och övriga omvaldes. Nytt namn i valberedningen är Jarrmo Kukka. Läs mer


2018-02-11: Ett nyhetsbrev har idag skickats till alla medlemmar som har angivit en mailadress i medlemsregistret. Läs nyhetsbrevet 
Kontakta oss på: lidingo@naturskyddsforeningen.se  om du vill ha kommande mailutskick så lägger vi till dig – ange gärna medlemsnummer!

Colombia – färgstarkt, vilt och vackert

Föreläsning 17 januari i Ansgarskyrkan

Yellow hooded blackbird

En snöig onsdagskväll i januari bjöd biologen Isak Isaksson oss på en personlig och spännande resa i det land han själv varit bosatt i de senaste åren. Colombia är ett av världens mest artrika länder med närmare 2. 000 fågelarter varav en mängd olika kolibriarter.

Följ med på en resa i ord och bild! Colombia – färgstarkt och naturskönt

 


Hur har fåglar utvecklats och hur lever de sina liv?

2017-11-02: Amatörskådaren Sven Reinholdson gav oss en inblick i hur fåglarna har utvecklats och hur deras liv kan se ut.

I sin föreläsning blandade han vetenskapliga förklaringar, vackra bilder och fågelsång med roliga fabler. Läs mer


Naturpärlor: Långängen

Långängen-Elfviks naturreservat har gamla anor som kultur- och odlingslandskap. Här samsas idag öppna marker och fågelrika sjöar med områden av bland- och barrskog. Läs mer


Hur ser din klimatpåverkan ut?

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt boende, resande, dina matvanor och din shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den. www.klimatkalkylatorn.se