Föreläsning om biologisk mångfald och hur vi kan göra skillnad genom våra val -22 maj

I måndags inleddes en vecka för biologisk mångfald i Stadshuset med att Helena Klangemo gav tips om hur vi alla kan göra en insats för den biologiska mångfalden:

  1.  Plantera bivänliga växter – även på balkongen
  2. Sätt upp bihotell, de tar ju inte så stor plats – eller satsa på ”gerillaodling” släng ut lite ängsfröer här och där. Kanske tar dom sig!
  3. Klipp inte gräsmattan så kort, låt den gå i blom eller spara lite öar och se vad som kommer upp!
  4.  Köp kravmärkt/ekologisk mat – det har visat sig att runtomkring kravmärkta gårdar är den biologiska mångfalden större.

På fredag  tipsar hon om hur du skapar en naturvänlig trädgård!

Hela veckan kan du byta plantor och fröer i stadshuset eller göra vår tipspromenad!
Hela programmet finns på bibliotekets hemsida under På gång!

Veckan är ett samarrangemang av Ett hållbart Lidingö, Lidingö FN-förening, Naturskyddsföreningen Lidingö, Tillsammansodlarna och Lidingö stadsbibliotek.


Rapport från kretsstämma 14 mars i Ansgarskyrkan

Kretsstämman gav fortsatt förtroende till styrelsen och alla förtroendevalda samt valde Ann Fagerström Tronde som ny styrelseledamot. Välkommen Ann! Alla förtroendevalda: Kontakt
Protokoll kretsstämma 2023 Verksamhetsberättelse 2022

Efter kretsstämman följde ett stundtals livligt samtal om aktuella frågor som Naturskyddsföreningen är inblandade i. Ängsskötsel, hästbete vid Hustegaholm och pågående arbeten vid Ekholmsnäs engagerade många! Läs mer


En dag i svampskogen på norra Lidingö, 2 oktober

Att leda en svampexkursion är både bekvämt och enkelt tycker Lasse Ståhle:  ”Man behöver bara ställa sig i skogen så kommer svamparna till en”. Och de bärs fram av ivriga och vetgiriga deltagare som vill ha svar på allt! Läs mer


Utökning och skötsel av Naturreservat på Lidingö

Lidingö satsar på ett nytt naturreservat i Sticklinge och en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat. Förslaget har varit ute på remiss under sommaren.

Ängs- betesmark, Yttringe. Foto: Eddie Granlund

I vårt remissvar välkomnar vi att naturen på Lidingö får ett utökat skydd. Men det är också viktigt att nya områden binds samman med resten av reservatet för att främja arternas spridning. En natur med hög biologisk mångfald har större motståndskraft mot de klimatförändringar vi står inför och är en grund för vårt välstånd.

Att skogen i den norra delen bevaras ”fri för utveckling” är mycket positivt, men det är även viktigt att spara sälgen, som är av stor vikt för pollinatörerna, och att skapa kantzoner. För att skydda skogen föreslår vi att fler cykelstigar märks upp på samma sätt som ridstigar.

Vid skötsel av ängsmarker samt ytor som kan utvecklas och bli artrikare, är tidpunkten för slåttern av stor betydelse. Det finns ingen anledning att de slås innan slutet av juli.

Björkängen vid Södergarn har blivit ett populärt utflyktsmål. I vårt svar föreslår åtgärder för att begränsa slitaget.

Läs hela vårt yttrande: Utökning och skötsel av Naturreservat på Lidingö


Vilda blommornas dag – 19 juni

Årets blomstervandring ägnades åt Hustegaholm och den växtlighet som finns runt gården, längs stränderna, i hästhagen och i skogen. Dagen avslutades med ett besök hos vattenbufflarna nere vid Gråviken – där Mats charmade alla damer! Läs mer


Kvällsvandring vid Hustegaholm – 1 juni

Det blev en vacker försommarkväll då vi i väntan på att näktergalen skulle börja sjunga såg oss omkring i omgivningarna.

Att vandra in bland buskstjärnblommorna i skogsbacken intill är en upplevelse! Och till slut, när vi kom tillbaka till parkeringen hörde vi också näktergalens starka sång. Läs mer


Biologiska mångfaldens dag – 22 maj

– Invasiva arter i naturreservatet

I söndags ägnade vi några timmar åt att dra upp jättebalsaminens ännu så länge små plantor med rötterna – ett effektivt sätt – men även ett riktigt sisyfosarbete när de fått lov att breda ut sig på en så stor yta som här i Stockby.

Här är resultatet, åtta välfyllda säckar! Läs mer


Valborg 2022 – Trädgårdsbesök i Villa Arkens trädgård

Vi var tolv personer som samlades i Villa Arkens trädgård på Valborgsförmiddagen. Samtalet kretsade kring vilka svårigheter och möjligheter man har när man har som mål att konvertera sin gräsmatta till äng. Läs mer


Besök hos vildbiprojektet vid Fågelöudde – söndag 24 april

Efter en kylig början på vandringen nådde vi fram till vildbinas lokal där vi möttes av sol och surrande bin! Läs mer


Nyhetsbrev #3

Rapport från årsmötet och vårens aktiviteter. Läs mer


 Ugglor vid Hustegaholm – onsdag 9 mars

På kvällen onsdagen den 9 mars genomförde Naturskyddsföreningen på Lidingö en ugglespaning ute på Hustegaholm. Isak Isaksson berättade om bl a kattugglor, berguvar och slagugglor. Kattugglor är tydligen sociala och samtalar med varandra. Vi fick höra en kattugglehona som svarade på uggleljud som Isak spelade upp!

Helena Hasselberg, deltagare


Nyhetsbrev #2 med kallelse till årsmöte

I nyhetsbrevet denna gång:

  • Kallelse till digitalt årsmöte 16 mars
  • Uppdaterade aktiviteter, vi börjar med att spana efter ugglor vid Hustegaholm 9 mars
  • Remissvar avseende upphävande av strandskydd vid kvarteret Brädgården.
  • Och så lite norrsken!

Till Nyhetsbrevet


Remissvar avseende detaljplan för kv. Brädgården och Båtbyggaren

Naturskyddsföreningen på Lidingö motsätter sig förslaget i detaljplanen om att upphäva strandskyddet för det aktuella planområdet.
Yttrande om upphävande av strandskydd kvarteret Brädgården


Dags att planera för vårens aktiviteter!

På trettondagen  tände vi en brasa vid vindskyddet i skogen ovanför Långängen gård. Det blev en sådan där osannolikt gnistrande vacker vinterdag, perfekt för fika och korvgrillning! Vi blev som mest tretton personer runt brasan – och nästan hela styrelsen på plats, så det blev lite av ett öppet styrelsemöte i skogen där vi diskuterade vårens aktiviteter. Läs mer Nyhetsbrev #1 2022


Vi behöver dig!

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med ca 200 000 medlemmar. Vi är uppdelade i 24 länsförbund och 270 kommunkretsar.

Naturskyddsföreningen i Lidingö söker nu dig som vill sätta tryck på det lokalpolitiska arbetet kring miljöfrågor, kanske har du ett tidigare engagemang i lokalpolitiken. Vi söker också dig med ett stort engagemang i frågor kring klimat- och hållbarhet.

Hör av dig till Isak Isaksson isak.isaksson@naturskyddsforeningen.se  så får du veta mer!