Aktuellt just nu

Bilder i sidhuvudet, presentation.

Liv och rörelse i Elfviksskogen

Vårvandring på Elfvikslandet, söndag 14 maj

Scouterna har fått syn på sälgsandbiet i dess håla

Det var full aktivitet i skogen när vi gjorde vår sista vårvandring för året. Vi hade väntat oss fågelsång, insekter och växtlighet av olika slag men var inte beredda på att dela skogen med så många andra människor på söndagsförmiddagen. Det blev en del oväntade möten. Men framförallt lyssnade vi på en kör av fågelsång med många röster, fick närkontakt med sälgsandbiet och en lektion i naturens små under. Läs mer


Nytt livsrum i Ekbacken

Vårvandring i Ekbacken 11 maj : Trots det kylslagna majvädret var det inget fel på intresset hos deltagarna som slutit upp för att  tillsammans med Karin Byström och Martin Lagerlöf göra en vandring i området. Läs mer


Vårstädning av björkängen vid Södergarn

Fredag 5 maj, under eftermiddagen, fagades björkängen vid Södergarn. Martin Lagerlöf, från Naturskog, som har kommunens uppdrag att sköta området, hade med sig tre naturvårdare och Lars Heins, kommunens naturchef, var med från Lidingö kommun. Från Naturskyddsföreningen var vi fem deltagare. Läs mer


Det luktar snok!

Årets kräldjursvandring genomfördes söndagen den 23 april i strålande sol. Deltagarna fick stifta bekantskap med en del småkryp som fiskades upp i dikena, trots att det är väldigt torrt just nu.

Under vandringen stötte vi även på en skogsödla och fick närkontakt med både vattensnok och huggorm. Läs mer


Naturpärlor: Långängen

Långängen-Elfviks naturreservat har gamla anor som kultur- och odlingslandskap. Här samsas idag öppna marker och fågelrika sjöar med områden av bland- och barrskog. Läs mer


Nu händer det mycket i Ekbacken!

2017-03-29: Kattugglan sitter högt uppe i sitt bo och skådar ut över sina jaktmarker – Ekbacken vid Larsberg.

Där nere pågår röjning av sly och gallring av träd. Tanken var att hela området skulle ha röjts nu i vår, men för att inte störa häckningen har man beslutat avvakta med den sidan ugglan häckar i till hösten i stället. Läs mer


Rapport från kretsstämman 16 mars 2017

2017-03-24: Vid kretsstämman 16 mars omvaldes av Elvy Löfvenberg som kretsens och styrelsens ordförande. Markus Klar valdes in som ny ledamot i styrelsen, Helena Klangemo och Isak Isaksson avgick och övriga styrelseledamöter omvaldes. Läs mer

Hur vill vi att föreningens fortsatta programutbud ska se ut? Är de traditionella programpunkterna med naturvandringar bra, vad mer kan vi ta upp? Frågan diskuterades på kretsstämman men vi vill gärna ha dina synpunkter också, skicka gärna ett mejl till oss: lidingo@naturskyddsforeningen.se


Hur ser din klimatpåverkan ut?

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt boende, resande, dina matvanor och din shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den. www.klimatkalkylatorn.se


Naturpärlor har fått ny skepnad!

2017-03-04: Under menyfliken Naturpärlor finns nu helt nya sidor baserade på boken ”Naturpärlor på Lidingö – en utflyktsguide” av Folke och Virginia Kustvall Larsson. Här har vi samlat några av alla de fina naturområden som finns att upptäcka – både inom naturreservatens gränser och utanför. Läs mer

Invigning av Geteborg 2

2017-01-17: Årets i särklass charmigaste invigning ägde rum söndagen den 15 januari när föreningen Get2Gether officiellt satte upp skylten på getternas nya boende. Den gamla ladan vid Långängen är nu getternas nya högkvarter. För utom sina stora sociala förmågor har getterna också en mer seriös sysselsättning, de är stadens i särklass effektivaste slyröjare. Under sommaren har de röjt områden runt kraftledningen vid Långängen och det arbetet fortsätter de med efter vintervilan. Läs mer

Nu finns en solkarta över Lidingö!

2017-01-12: Kartan finns på www.lidingo.se/solkarta och på Energi- och klimatrådgivningens hemsida. Med hjälp av solkartan kan fastighetsägare i staden ta reda på hur mycket solen strålar på taket, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. Läs mer

Hon blir ny generalsekreterare

Karin Lexén, 52, blir Naturskyddsföreningens nya generalsekreterare. En miljögeneralist med ett starkt engagemang och i dag chef för internationell policy och Världsvattenveckan vid Stockholm International Water Institute, SIWI. Läs mer i Sveriges Natur

Teaterföreställningen Grismanifestet 14 november

Föreställningen tog upp köttproduktionens påverkan på miljö och klimat och även den etiska dimensionen av att behandla levande djur som produktionsenheter utan möjlighet till ett naturligt beteende. Läs mer

Magiska möten i fågelmarker – 31 oktober

Vi fick följa med den prisbelönade fotografen Brutus Östling på en storslagen fotografisk resa jorden runt till spännande fågelmarker. I ord och bild berättade han om fascinerande fåglar och deras unika livsmiljöer i en värld i snabb förändring. Läs mer

Bildvisning och teater på programmet i höst!

2016-10-17: Ett nyhetsbrev har idag skickats till alla medlemmar som har angivit en mailadress i medlemsregistret. Kontakta oss på mailadress: lidingo@naturskyddsforeningen.se  om du vill ha kommande mailutskick så lägger vi till dig – ange gärna medlemsnummer! Läs nyhetsbrevet
Eva Backlund, medlemsansvarig

Gör deo, hudkräm, scrub, och torrschampo själv!

Gör dina egna grejer som är fria från ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Det blir produkter som är snälla mot både huden och miljön. Bli klimatsmart – ät gott och spar pengar! Här får du tips och råd om hur du blir Fräsch på riktigt

Green Friday i Larsberg

2016-10-03: När ICA i Larsberg bjöd in till Green Friday den 23 september skänktes 10% av omsättningen på dagens försäljning av ekologiska produkter till  Naturskyddsföreningen. Våra värvare var naturligtvis på plats under hela dagen och träffade många Lidingöbor som laddade upp inför helgen. Läs mer

 Elfviksgårdsdagen 11 september

Tack till er som besökte oss på Elfviksgårdsdagen denna fina septemberdag! Några gick den lilla tipsrundan och lärde sig lite mer om våra vilda grannar. Andra fick med sig recept på hur man kan göra sina egna ekologiska hygienprodukter. Och vi själva fick många trevliga pratstunder. Vi ses nästa år!

Rapport från ett seminarium om Solenergi arrangerat av kommunerna i Nordost

2016-05-30: Mer solenergi är en av de frågor som avhandlas i Lidingös miljöprogram. I vårt remissvar på programmet påpekade vi att det hade varit bra om kommunen hade hittat vägar att stötta också boende på Lidingö att utveckla solenergi och inte enbart fokusera på kommunens byggnader. Läs mer