Aktuellt just nu

Bilder i sidhuvudet, presentation.

Kretsstämma torsdag 14 mars

Naturskyddsföreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 14 mars klockan 19 i Ansgarskyrkan. Läs mer


Vill du jobba med oss?

Vi har cirka 1500 medlemmar på Lidingö och vill gärna få kontakt med dig som vill veta mer om vad vi gör och kanske också engagera dig. Ett nyhetsbrev har skickats ut till alla medlemmar med korrekt mailadress i medlemsregistret. Läs nyhetsbrevet här.


Kommuner och lokalpolitiker har ett stort ansvar för att minska klimatutsläppen

Den offentliga sektorn står för 15 procent av svenskarnas konsumtionsbaserade klimatpåverkan. Det visar en ny rapport från Stockholm Environment Institute (SEI), som tagits fram i samarbete med Världsnaturfonden WWF. Kommunerna spelar en central roll för att Sverige ska nå sina klimatmål.

– Lokalpolitiker har en mycket viktig roll i att driva på utvecklingen för att minska klimatutsläppen. De kan förändra i den egna verksamheten och även påverka kommunen i sin helhet. Det finns flera olika styrmedel och åtgärder som kan genomföras, särskilt när det gäller transporter och livsmedel, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF.

På sin hemsida ger WWF förslag på styrmedel och åtgärder för hållbar konsumtion. Man ger också exempel på hur kommunerna kan minska sin klimatpåverkan – baserade på SEI-rapporten. SEI-rapporten i sin helhet finns för nedladdning. WWF

Lidingö stad påminner i sin miljöblog om åtgärder du kan vidta för att minska din klimatpåverkan. Miljö på Ö


Politikerutfrågning om Lidingös miljö

Vad pratade man om när Naturskyddsföreningen bjöd in till politikerutfrågning om Lidingös miljö den 25 augusti? Här kan du ta del av Bernt Röndells intryck från debatten och läsa partiernas egna skriftliga svar på de frågor som Naturskyddsföreningen skickat ut. Läs mer


Försommarvandring 2 juni

Trots det osedvanligt varma vädret var det många som slöt upp vid Breviksbadet för att följa med på denna vandring där vi tittar och lyssnar på allt som växer, sjunger och surrar. Vandringen leddes som vanligt av Virginia och Folke Kustvall-Larsson, och var en gemensam aktivitet från Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet. Och som vanligt var den mycket trevlig och lärorik! Läs mer


Vårvandring i Ekbacken 23 maj 

Sen vår i kombination med tidig sommar gjorde att växtligheten i Ekbacken fullkomligt exploderade i maj och kvar till oss fanns mest utblommade och vissnade vårblommor. Men vi fick se en del sommarblommor och undersöka hur själva lunden utvecklats efter förra vårens röjningsarbete. Läs mer


Fagning av Björkängen vid Södergarn 14 – 15 maj

Den första dagen deltog nio personer från föreningarna i Naturnätverket tillsammans med Lars Heins från Lidingö kommun och representanter från Naturskog. Läs mer


Kräldjursvandring vid Långängen

Söndagen den 15 april samlades närmare 70 personer för att delta i årets kräldjursvandring. Den ovanligt kalla och sena våren gjorde att paddor, grodor, salamandrar och andra småkryp ännu inte vågat sig fram. Men det hade huggormarna, vi fick se inte mindre än åtta huggormar under vandringen!


Rapport från kretsstämman

2018-04-26: Elvy Löfvenberg omvaldes av stämman som ordförande. Andrew Quin ersattes av Elise Söörgard i styrelsen och övriga omvaldes. Nytt namn i valberedningen är Jarrmo Kukka. Läs mer


2018-02-11: Ett nyhetsbrev har idag skickats till alla medlemmar som har angivit en mailadress i medlemsregistret. Läs nyhetsbrevet 
Kontakta oss på: lidingo@naturskyddsforeningen.se  om du vill ha kommande mailutskick så lägger vi till dig – ange gärna medlemsnummer!

Colombia – färgstarkt, vilt och vackert

2018-01-17: En snöig onsdagskväll i januari bjöd biologen Isak Isaksson oss på en personlig och spännande resa i det land han själv varit bosatt i de senaste åren. Colombia är ett av världens mest artrika länder med närmare 2. 000 fågelarter varav en mängd olika kolibriarter. Följ med på en resa i ord och bild! Colombia – färgstarkt och naturskönt


Hur har fåglar utvecklats och hur lever de sina liv?

2017-11-02: Amatörskådaren Sven Reinholdson gav oss en inblick i hur fåglarna har utvecklats och hur deras liv kan se ut. I sin föreläsning blandade han vetenskapliga förklaringar, vackra bilder och fågelsång med roliga fabler. Läs mer


Naturpärlor: Långängen

Långängen-Elfviks naturreservat har gamla anor som kultur- och odlingslandskap. Här samsas idag öppna marker och fågelrika sjöar med områden av bland- och barrskog. Läs mer


Hur ser din klimatpåverkan ut?

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt boende, resande, dina matvanor och din shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den. www.klimatkalkylatorn.se