Om oss

Naturskyddsföreningens lokala krets arbetar för en hållbar samhällsutveckling på Lidingö. 

Vi ser på vår roll som lite av ”naturens försvarsadvokat” och att målet med vår verksamhet är att verka för en frisk natur rik på biologisk mångfald med goda möjligheter till rekreation och friluftsliv.

Vi bevakar natur- och miljöskyddsfrågor så att det natur- och miljöarbete stadens tjänstemän och politiker utför för att utveckla Lidingö stad inte leder till onödiga skador på naturen. Vi arbetar aktivt med dessa frågor bland annat via Naturnätverket – ett nätverk där flera av öns föreningar tillsammans med stadens tjänstemän samarbetar runt aktuella miljöfrågor.

Under Aktiviteter finns aktuell information om naturvandringar, föredag och informationsträffar. Alla våra naturvandringar leds av kunniga och erfarna guider. Stor eller liten grupp – du får alltid något nytt med dig och har troligen haft trevligt på vägen. Våra naturguider

Vill du vara med och påverka är du välkommen att engagera dig i kretsens arbete. Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information om vad som är på gång. Eller skicka ett mail till: lidingo@naturskyddsforeningen.se.

Vi ses!

Naturskyddsföreningens lokala krets i Lidingö har funnits sedan 1977 och har idag omkring 1560 medlemmar. Förenings verksamhet ska stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse och ge möjlighet till vidgade kunskaper. Vi samarbetar med andra organisationer som har intresse för natur- och miljövård (bl.a. Friluftsfrämjandet).