Om oss

Naturskyddsföreningens lokala krets arbetar för en hållbar samhällsutveckling på Lidingö. Vården av Lidingös skogar samt olika stadsplaneringsfrågor är av intresse.

Vi bevakar natur- och miljöskyddsfrågor så att det natur- och miljöarbete stadens tjänstemän och politiker utför för att utveckla Lidingö stad inte leder till onödiga skador på naturen. Vi vill vara en erkänd samarbetspartner och på så sätt kunna påverka myndigheter, politiker och företag. Det är viktigt att alla förstår varför naturens och miljövårdens intressen måste tillvaratas.

Under Aktiviteter presenteras aktuella programpunkter som informationsträffar, föredrag, naturvandringar. Att följa med på Naturskyddsföreningens lokala vandringar i skog och mark är ett bra sätt att få nya vänner och lära sig mer om Lidingös natur.

Program och aktiviteter styrs i stor utsträckning av de resurser föreningen har och fler aktiva medlemmar behövs! Vill du vara med och påverka är du välkommen att engagera dig i kretsens arbete. Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information om vad som är på gång. Eller skicka ett mail till: lidingo@naturskyddsforeningen.se.

Vi ses!

Naturskyddsföreningens lokala krets i Lidingö har funnits sedan 1977 och har idag omkring 1450 medlemmar. Förenings verksamhet ska stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse och ge möjlighet till vidgade kunskaper. Vi samarbetar med andra organisationer som har intresse för natur- och miljövård (bl.a. Friluftsfrämjandet).