Kappsta

Kappsta blev naturreservat 1995 och är en av landets bästa platser för att se växter som förts in av människan och sedan spridit sig och förvildats. Här finns mer än 400 växtarter på en yta av endast 12 hektar i en unik blandning av natur- och parklandskap.

Kappsta. Foto: Eddie Granlund

Rauol Wallenberg föddes och tillbringade sin barndoms somrar här. Huset är sedan länge rivet men ett minnesmärke har uppförts på hans födelseplats. På höjden ovanför bebyggelsen i Kappsta låg en gång sommarstället Nidaros som man idag kan se lämningar av.

Parkväxter och vårblommor

Under sent 1800-tal byggdes stora sommarvillor där parkliknande trädgårdar med ovanliga trädslag och parkväxter anlades. Många av de växter som fördes in från Mellan- och Sydeuropa finns kvar. Den mest kända växten är blårapunkel, som har sitt ursprung i Alperna. I början av sommaren blommar den rikligt på ängen.  Här växer också krollilja, vitfryle, parksmörblomma, hasselört och parkgröe. Ett par världsunika fibblor har också påträffats.

 

Det finns många naturtyper i reservatet. Ängs- och lundvegetation, skogsmark och klippor vid Lilla Värtans strand. På våren tittar de första blåsipporna upp och den lilla bokskogens skira grönska lyser för att på hösten glöda i gult och orange. Här finns en artrik strandflora; havtorn, svärdslilja, läkevänderot, snårvinda för att nämna några. Vid den gamla ångbåtsbryggan växer ett mäktigt bestånd av parkväxten jätteslide som kan bli upp till tre meter hög och har gigantiska blad. Jätteslide klassas i Sverige numera som en invasiv art, eftersom den lätt sprider sig och kan tränga undan andra växter.

Fågellivet

Den rikliga tillgången på grova träd lockar olika arter av hackspettar till området. Grönsångaren och den skönsjungande svarthättan hörs ofta. Tillgången på död ved gör också att insektslivet är rikt.

Större hackspett. Foto: Tomas Carlberg

Det finns många promenadstigar genom området och på de slipade berghällarna och klipporna vid stranden kan man njuta av kvällssolen. Uppe på berget nära resterna av Wallenbergs bosättning finns ett populärt vindskydd med uppbyggd grillplats.


kartakappsta17

Kappsta ligger på södra delen av Lidingö vid Lilla Värtan.

Området kan nås från Lidingöbanans station Aga och Skärsätra eller genom att ta en promenad från Larsbergs brygga längs strandpromenaden vid Dalenum.

Naturkartan