Kappsta

Kappsta är väl värt ett besök under alla årstider; på våren när vitsippor och blåsippor smyckar dalgången i vita, rosa, ljusblå och blå färgskalor eller på hösten när beståndet av bok glöder i gult  och orange.

kappsta

Kappsta blev naturreservat 1995 och området hålls öppet genom slåtter av öppna ytor samt röjning och gallring av skog. Det finns många naturtyper i reservatet. Ängs- och lundvegetation, skogsmark samt hällar och klippor vid Lilla Värtans strand. I norr växer blandskog med inslag av barrträd, i väster tallhedar. Jätteträd av ek och tall är också vanliga.

kappstaklippor268

Det finns många promenadstigar genom området och på de slipade berghällarna och klipporna vid stranden kan man njuta av kvällssolen.

Unik blandning av naturmiljö och parklandskap

Kappsta användes för skogsbete redan under medeltiden. Under sent 1800-tal byggdes stora sommarvillor och här anlades parkliknande trädgårdar med ovanliga trädslag och parkväxter. Kappsta är bland annat känt för att Rauol Wallenberg föddes och tillbringade sin barndoms somrar här. Huset är sedan länge rivet men ett minnesmärke har uppförts på hans födelseplats.

På höjden ovanför bebyggelsen i Kappsta låg en gång sommarstället Nidaros som man idag kan se lämningar av. Läs mer på stadens hemsida.

Reservatet är en av landets bästa platser för att se växter som förts in av människan och sedan spridit sig och förvildats. Här finns mer än 400 växtarter på en yta av endast 12 hektar i en unik blandning av natur- och parklandskap.

Många av de trädgårdsväxter som fördes in från Mellan- och Sydeuropa finns kvar. Den mest kända växten är blårapunkel, som har sitt ursprung i Alperna. Här växer också vitfryle, parksmörblomma, hasselört och parkgröe. Ett par världsunika fibblor har också påträffats.

kappstablom1

På våren blommar vildtulpan med små gula blommor invid staketet ovanför den gamla ångbåtsbryggan. I juni/ juli blommar blårapunkeln rikligt på ängen.

Den rikliga tillgången på grova träd lockar spillkråka och andra hackspettar till området. Grönsångare och den skönsjungande svarthättan hörs ofta. Tillgången på död ved gör också att insektslivet är rikt.


kartakappsta17

Kappsta ligger på södra delen av Lidingö vid Lilla Värtan.

Området kan nås från Lidingöbanans station Aga och Skärsätra eller genom att ta en promenad från Larsbergs brygga längs Lilla Värtans strand.

Lidingö stads karta


Baserat på skriften ”Naturpärlor på Lidingö – en utflyktsguide” av Folke och Virginia Kustvall Larsson, utgiven 2005.