Hustegaholm och Gråviken

Hustegaholm53

I norra delen av Långängens naturreservat ligger Hustegaholm på en udde i Kyrkviken. Bakom Hustegaholm syns den insjöliknande Gråviken.

Hustegaholm är utmärkt mål för familjeutflykter året runt. Det finns grillplats och gungor för barnen och nära den gamla gårdsbebyggelsen ligger ännu flyglarna till Hustegaholms herrgård, byggd på 1700-talet. Den gamla herrgårdsallén finns kvar och består av hundraåriga oxlar samt, närmast gården, en sträcka med lindar planterade för närmare tvåhundra år sedan.

Omväxlande marker

buskstjarnblomma54Området runt Hustegaholm och Gråviken rymmer kuperade skogspartier, åkermark, sank lövskog och hagmarker. Här växer månghundraåriga ekar och på våren kan man se stora bestånd av buskstjärnblommor och andra lundväxter.  Här finns också Lidingös enda lokal för orkidén Adam och Eva. Dock har växten inte värnats här och därför under senare år förekommit mycket sparsamt.

Fågelskådning året runt

Gråviken är kanske mest känd för de stora skarorna av snatteränder som rastar i stora antal från mitten av augusti till mitten av oktober. I själva viken, som bäst överblickas från bergknallen i väster, finns en mindre skäggdoppingkoloni och vissa år häckar snatterand och rörhöna. Bland områdets häckfåglar i övrigt kan nämnas duvhök, kattuggla, buskskvätta och törnskata. På våren sjunger näktergal och kärrsångare, ibland gräshoppssångare. Ibland ses även fältharen skutta runt i buskagen.

Mer om fågellivet runt Gråviken hittar du på Lidingöornitologernas informativa sida: Gråviken.

En promenadväg följer Gråvikens strand i riktning mot nordost och Yttringe gård. Vägen passerar bland annat en ängsbacke där det blommar rikligt med jungfrulin på försommaren.

Långängen, Elfvik och Hustegaholm är väldigt viltrikt, här finns ekorre, grävling, rådjur, räv, hare och även bäver.

Sommarkafé

Sommartid drivs här en kaffeservering i samarbete med öns pensionärsorganisationer. Aktuell information finns på stadens hemsida.


Hustegaholm ligger på Norra Lidingö, sydöst om Elfviksvägen, knappt en kilometer söder om Rudboda. Buss 212 går från Ropsten till Hustegaholm. En vacker promenad- och cykelled går längs Kyrkvikens norra strand från Lidingös centrala delar.

karta_hustega

Lidingö stads karta


Baserat på skriften ”Naturpärlor på Lidingö – en utflyktsguide” av Folke och Virginia Kustvall Larsson, utgiven 2005.