Kontakta oss

För allmänna frågor och kontakter med Lidingökretsen finns en mailbox: lidingo@naturskyddsforeningen.se

Du är också välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen direkt:

Lidingökretsens styrelse
Ordförande
Elvy Löfvenberg, tel: 076 – 840 06 57

E-post: elvy.lofvenberg[at]gmail.com

Vice ordförande och kassör
Christian Gottlieb, tel: 0703 032 914
E-post: gottlieb[at]math.su.se

Sekreterare
Bernt Röndell, tel: 0709 845 164 / 08 766 2851
E-post: bernt.rondell[at]comhem.se

Kommunikatör och medlemsansvarig
Eva Backlund, tel: 070 556 15 25
E-post: eva.backlund2[at]gmail.com

Plusgiro till kretsen: 45 88 14-1
Organisationsnr: 813600-4028

Övriga ledamöter

Helena du Rées, tel: 070 764 44 37
E-post: helena[at]durees.se

Elise Sörgaard, tel: 070 216 62 47
E-post: elise.sorgaard[at]telia.com

Markus Klar, tel: 076 504 11 58
E-post: markusj1974[at]gmail.com

Revisorer
Inger Pia Hammarberg
Eva Buhre

Valberedning
Birgitta Stenberg, tel: 08 765 55 40
E-post: stenberg.bi[at]gmail.com

Isak Isaksson, tel: 070 340 94 74
E-post: isak.isaksson[at]naturskyddsforeningen.se

Jarmo Kukka, tel: 070/108 46 48
E-post: jarmo.k[at]tele2.com