Kontakta oss

Organisationsnummer: 813600-4028

För allmänna frågor och kontakter med Lidingökretsen finns en mailbox: lidingo@naturskyddsforeningen.se

Du är också välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen direkt:

Lidingökretsens styrelse
Ordförande
Isak Isaksson, tel: 070 340 94 74
E-post: isak.isaksson[at]naturskyddsforeningen.se

Vice ordförande
Elvy Löfvenberg, tel: 076 – 840 06 57
E-post: elvy.lofvenberg[at]gmail.com

Kassör
Christian Gottlieb, tel: 0703 032 914
E-post: gottlieb[at]math.su.se

Sekreterare
Elise Sörgaard, tel: 070 216 62 47
E-post: elise.sorgaard[at]telia.com 

Styrelsemedlem
Helena Klangemo, tel: 0706 52 24 14
E-post: klangemohelena[at]gmail.com

Kommunikatör och medlemsansvarig
Eva Backlund, tel: 070 556 15 25
E-post: eva.backlund2[at]gmail.com

Plusgiro till kretsen: 45 88 14-1
Organisationsnr: 813600-4028

Revisorer
Eva Buhre
Celesta Erkander

Valberedning
Birgitta Stenberg, tel: 08 765 55 40
E-post: stenberg.bi[at]gmail.com