Elfvikslandet

Elfviksvägen. Foto: Eddie Granlund

Elfvik

Elfviks gård är Lidingös enda aktiva jordbruk med djurhållning. Gården ägs av Lidingö stad och har en mangårdsbyggnad från 1775 som idag drivs som restaurang och konferensanläggning.

 

Elfvik eller Älvik betyder alskogsviken. Än idag finner man en rik och frodig alvegetation nere vid stranden. Landskapet domineras av öppna marker och mindre skogs- och hagmarker. Här finns fina promenadvägar både västerut i skogskanten och längre norrut in i skogen. I området kan man, om man har tur, träffa på öns bestånd av dovvilt som idag består av runt 25 djur.

 

Skärgårdsmiljö och sjöfågel

Nordöst om Elfvik, ligger Fiskarudden. Längs strandkanten löper en stig som fortsätter längs den östra kusten. I de strandnära ängs- och hagmarkerna kan man se många olika fjärilsarter. Även den stora vita hagtornsfjärilen har påträffats. Äggen läggs på hagtorn, slån eller körsbär.

 

Utanför kusten ligger flera småöar. På kalskäret Båtmanshättan rastar årligen skräntärnor och vadare i juli och augusti. Bryggan vid Duvholmen eller hällen 100 meter norr om den är bra platser att skåda sjöfågel.

Fågelöuddes omgivningar

Parallellt med Elfviksvägen finns en rofylld promenadväg som kantas av lummig skog av ek och andra lövträd, bitvis syns även lärk och tall. Längs vägen passeras också beteshagar med hästar och får. Här förflyttar vi oss tillbaka till det gamla Lidingös kulturlandskap.

 

Vägen leder så småningom fram till parkeringsplatsen vid Fågelöuddes friluftsbad. I skogen sydöst om Fågelöudde växer bär och svamp. Skogen domineras av tall och det finns gott om mossor och lavar – ett tecken på frisk luft. Här finns, grävling, rådjur, räv och hare.

 

Värmeälskande insekter har sina bon här

En sandig rid- och promenadväg löper söderut från parkeringsplatsen vid Fågelöudde. På våren reflekteras solstrålarna ner mot stigen av den bakomliggande skogskanten och skapar en perfekt miljö för de värmeälskande insekter som lever här. Just nu pågår ett naturvårdsprojekt för Främjande av vårflygande bin där bl a sandbäddarna längs stigen rustas upp.

 

Från mitten av april kan man här se stora kolonier av solitära sand- och sidenbin med sina bon grävda tätt intill varandra i marken. Bina är helt ofarliga och fullt upptagna av att hitta en partner och att proviantera pollen och nektar till sina bon.

Här kan man även se myrlejonets koniska fångstgropar i sanden. Myrlejonsländans larv ligger nedgrävd i gropens botten och livnär sig på förbipasserande myror och andra insekter under sin tvååriga utveckling till färdig slända. Parasiter som flugor och steklar söker av området tillsammans med den gröne sandjägaren, en stor och mycket snabb rovskalbagge.


Naturkartan Östra Elfvik

Längst ut på nordöstra Lidingö, åtta kilometer från Lidingö centrum, ligger Elfviks gård. Den östligaste punkten Fiskarudden ligger cirka 600 meter nordost om gården. Buss 204 från Ropsten har sin ändhållplats vid Elfviks gård.