Nyheter

Kontakta oss på mailadress: lidingo@naturskyddsforeningen.se  om du vill ha kommande mailutskick så lägger vi till dig – ange gärna medlemsnummer!

 

2023-04-02: Nyhetsbrev #1 2023 Rapport från årsmötet


2022-09-18: Utökning och skötsel av Naturreservat på Lidingö

2022-04-19: Nyhetsbrev #3 2022

2022-02-14: Nyhetsbrev #2 2022 med kallelse till årsmöte

2022-01-09: Nyhetsbrev #1 2022


2021-10- 16: Nyhetsbrev #5 2021

2021-05-30: Nyhetsbrev #4 2021

2021-04-14: Nyhetsbrev #3 2021

2021-03-15: Inbjudan och underlag till årsmöte 31 mars

2021-02-01: Nyhetsbrev med kallelse till årsmöte #2 2021

2021-01-20: Nyhetsbrev #1 2021


2020-12-15: Sällsynt rosenticka funnen på Lidingö

2020-12-13: Nyhetsbrev nr 7 2020

2020-12-12: Ekholmsnäs Golf – naturvärden räddade!

2020-11-08: Ekholmsnäs Golf – naturvärden hotas

2020-09-22: Rapport från naturvårdsprojektet ”Främjande av vårflygande vildbin på Lidingö”

2020-09-09: Nyhetsbrev nr 6 2020

2020-09-02: Slåtter på Ropstensängen

2020-07-04: Rapport från årsmöte 30 maj

2020-06-12: Lidingö Tidning Naturskyddsföreningens förhoppningar för Lidingös miljöprogram

2020-06-04: Lidingö Tidning Strandskyddsdispens överklagad

2020-05-19: Nyhetsbrev nr 5 2020

2020-04-30: Nyhetsbrev nr 4 2020

2020-04-30: En okänd blomsteräng

2020-04-08: Vita blåsippor vid Södergarn

2020-03-26: Nyhetsbrev nr 3 2020

2020-02-04: Nyhetsbrev nr 2 2020

2020-01-07: Nyhetsbrev nr 1 2020


2019-11-06: Nyhetsbrev nr 5 2019

2019-10-16:  Nyhetsbrev nr 4 2019

Fira biologiska mångfaldens dag: Nyhetsbrev nr 3 2019

2019-04-25: Vårens planer: Nyhetsbrev nr 2 2019

2019-04-29: Kretsstämma 14 mars Föreningsdokument.

2019-02-02: Nyhetsbrev: Vill du jobba med oss? Läs mer: Nyhetsbrev nr 1 2019


2018-08-25 Miljödebatt den 25 augusti. Inbjudna var samtliga partier på Lidingö. Läs mer

2018-04-26: Rapport från kretsstämma 15 mars  Läs mer

2018-02-11: Nyhetsbrev .Läs nyhetsbrevet


2017-05-31: Naturnätverket  ett nytt samarbetsforum för alla typer av naturfrågor på Lidingö. Läs mer

2017-05-05: Fredag 5 maj, under eftermiddagen, fagades björkängen vid Södergarn. Läs mer

2017-03-29: Vårens röjning av sly och gallring av träd i Ekbacken. Läs mer

2017-03-24: Vid kretsstämman 16 mars omvaldes av Elvy Löfvenberg som kretsens och styrelsens ordförande.  Läs mer

2017-01-12: Solkarta över Lidingö  på Energi- och klimatrådgivningens hemsida. Läs mer


2016-10-03: Green Friday i Larsberg  Läs mer

2016-05-30: Rapport från ett seminarium om Solenergi arrangerat av kommunerna i Nordost  Läs mer

2016-05-09: Nytt hopp för gärdesgården vid Långängskärret  Läs mer

2016-04-28: Livet vid rävgrytet  Läs mer

2016-04-01: Informationsmöte om Lidingö stads miljöprogram 2016-2020   Läs mer

2016-03-10: Rapport från årsstämman 2016  Läs mer

2015-03-12: från Europeiska Miljöbyrån om miljöutvecklingen i Europa  Läs mer

2015-01-08: Lidingö kommun har fattat beslut om belysning längs sista milen av lidingöloppspåret   Läs mer

2014-11-28: Länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd i Lidingö   Läs mer

2014-10-25: Gärdesgården hotad   Läs mer

2014-10-23: Planer på förtätning i Bergsätra och Lojo  Läs mer