Nyheter

Nyhetsbrev: Vill du jobba med oss?

2019-02-02: Vi har cirka 1500 medlemmar på Lidingö och vill gärna få kontakt med dig som vill veta mer om vad vi gör och kanske också engagera dig. Läs nyhetsbrevet


Kommuner och lokalpolitiker har ett stort ansvar för att minska klimatutsläppen

Den offentliga sektorn står för 15 procent av svenskarnas konsumtionsbaserade klimatpåverkan. Det visar en ny rapport från Stockholm Environment Institute (SEI), som tagits fram i samarbete med Världsnaturfonden WWF. Kommunerna spelar en central roll för att Sverige ska nå sina klimatmål.

– Lokalpolitiker har en mycket viktig roll i att driva på utvecklingen för att minska klimatutsläppen. De kan förändra i den egna verksamheten och även påverka kommunen i sin helhet. Det finns flera olika styrmedel och åtgärder som kan genomföras, särskilt när det gäller transporter och livsmedel, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF.

På sin hemsida ger WWF förslag på styrmedel och åtgärder för hållbar konsumtion. Man ger också exempel på hur kommunerna kan minska sin klimatpåverkan – baserade på SEI-rapporten. SEI-rapporten i sin helhet finns för nedladdning. WWF

Lidingö stad påminner i sin miljöblog om åtgärder du kan vidta för att minska din klimatpåverkan. Miljö på Ö


Politikerutfrågning om Lidingös miljö

Inför valet 2018 arrangerade Naturskyddsföreningen på Lidingö en miljödebatt den 25 augusti. Inbjudna var samtliga partier på Lidingö.

Mötet var intressant – men många inspel från publiken. Partierna har ganska tydliga saker som de vill föra fram, men förslagen på hur detta ska genomföras var inte lika tydliga. Läs mer


Rapport från kretsstämma 15 mars

2018-04-26: Elvy Löfvenberg omvaldes av stämman som ordförande. Andrew Quin ersattes av Elise Söörgard i styrelsen och övriga omvaldes. Nytt namn i valberedningen är Jarrmo Kukka.  Läs mer

Nyhetsbrev, februari 2018

2018-02-11: Ett nyhetsbrev har idag skickats till alla medlemmar som har angivit en mailadress i medlemsregistret.Läs nyhetsbrevet

Kontakta oss på mailadress: lidingo@naturskyddsforeningen.se  om du vill ha kommande mailutskick så lägger vi till dig – ange gärna medlemsnummer!


2017-05-31: Naturnätverket  ett nytt samarbetsforum för alla typer av naturfrågor på Lidingö. Läs mer

2017-05-05: Fredag 5 maj, under eftermiddagen, fagades björkängen vid Södergarn. Läs mer

2017-03-29: Vårens röjning av sly och gallring av träd i Ekbacken. Läs mer

2017-03-24: Vid kretsstämman 16 mars omvaldes av Elvy Löfvenberg som kretsens och styrelsens ordförande.  Läs mer

2017-01-12: Solkarta över Lidingö  på Energi- och klimatrådgivningens hemsida. Läs mer


2016-10-03: Green Friday i Larsberg  Läs mer

2016-05-30: Rapport från ett seminarium om Solenergi arrangerat av kommunerna i Nordost  Läs mer

2016-05-09: Nytt hopp för gärdesgården vid Långängskärret  Läs mer

2016-04-28: Livet vid rävgrytet  Läs mer

2016-04-01: Informationsmöte om Lidingö stads miljöprogram 2016-2020   Läs mer

2016-03-10: Rapport från årsstämman 2016  Läs mer

2015-03-12: från Europeiska Miljöbyrån om miljöutvecklingen i Europa  Läs mer

2015-01-08: Lidingö kommun har fattat beslut om belysning längs sista milen av lidingöloppspåret   Läs mer

2014-11-28: Länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd i Lidingö   Läs mer

2014-10-25: Gärdesgården hotad   Läs mer

2014-10-23: Planer på förtätning i Bergsätra och Lojo  Läs mer