Nyheter

Rapport från kretsstämma 15 mars

2018-04-26: Elvy Löfvenberg omvaldes av stämman som ordförande. Andrew Quin ersattes av Elise Söörgard i styrelsen och övriga omvaldes. Nytt namn i valberedningen är Jarrmo Kukka.  Läs mer

Nyhetsbrev, februari 2018

2018-02-11: Ett nyhetsbrev har idag skickats till alla medlemmar som har angivit en mailadress i medlemsregistret.Läs nyhetsbrevet

Kontakta oss på mailadress: lidingo@naturskyddsforeningen.se  om du vill ha kommande mailutskick så lägger vi till dig – ange gärna medlemsnummer!


2017-05-31: Naturnätverket  ett nytt samarbetsforum för alla typer av naturfrågor på Lidingö. Läs mer

2017-05-05: Fredag 5 maj, under eftermiddagen, fagades björkängen vid Södergarn. Läs mer

2017-03-29: Vårens röjning av sly och gallring av träd i Ekbacken. Läs mer

2017-03-24: Vid kretsstämman 16 mars omvaldes av Elvy Löfvenberg som kretsens och styrelsens ordförande.  Läs mer

2017-01-12: Solkarta över Lidingö  på Energi- och klimatrådgivningens hemsida. Läs mer


2016-10-03: Green Friday i Larsberg  Läs mer

2016-05-30: Rapport från ett seminarium om Solenergi arrangerat av kommunerna i Nordost  Läs mer

2016-05-09: Nytt hopp för gärdesgården vid Långängskärret  Läs mer

2016-04-28: Livet vid rävgrytet  Läs mer

2016-04-01: Informationsmöte om Lidingö stads miljöprogram 2016-2020   Läs mer

2016-03-10: Rapport från årsstämman 2016  Läs mer

2015-03-12: från Europeiska Miljöbyrån om miljöutvecklingen i Europa  Läs mer

2015-01-08: Lidingö kommun har fattat beslut om belysning längs sista milen av lidingöloppspåret   Läs mer

2014-11-28: Länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd i Lidingö   Läs mer

2014-10-25: Gärdesgården hotad   Läs mer

2014-10-23: Planer på förtätning i Bergsätra och Lojo  Läs mer