Nyheter

Nyhetsbrev, februari 2018

2018-02-11: Ett nyhetsbrev har idag skickats till alla medlemmar som har angivit en mailadress i medlemsregistret.

Kontakta oss på mailadress: lidingo@naturskyddsforeningen.se  om du vill ha kommande mailutskick så lägger vi till dig – ange gärna medlemsnummer!

Läs nyhetsbrevet


Naturnätverket – ett samarbetsforum för Lidingös ideella föreningar

2017-05-31: Under vintern 2016 skapades ett nytt samarbetsforum för alla typer av naturfrågor på Lidingö.

Strax före jul hade representanter från ett antal föreningar ett första möte tillsammans med Lars Heins som är stadens ”förvaltare av naturmark”.  Vi ser mycket positivt på framtida samarbete. Vid mötet bestämdes att vi skall träffas en gång per termin, inomhus eller utomhus. Läs mer


Vårstädning av björkängen vid Södergarn

2017-05-05: Fredag 5 maj, under eftermiddagen, fagades björkängen vid Södergarn. Martin Lagerlöf, från Naturskog, som har kommunens uppdrag att sköta området, hade med sig tre naturvårdare och Lars Heins, kommunens naturchef, var med från Lidingö kommun. Från Naturskyddsföreningen var vi fem deltagare. Läs mer


Nu händer det mycket i Ekbacken!

2017-03-29: Kattugglan sitter högt uppe i sitt bo och skådar ut över sina jaktmarker – Ekbacken vid Larsberg.

Där nere pågår röjning av sly och gallring av träd. Tanken var att hela området skulle ha röjts nu i vår, men för att inte störa häckningen har man beslutat avvakta med den sidan ugglan häckar i till hösten i stället. Läs mer


Rapport från kretsstämman 16 mars 2017

2017-03-24: Vid kretsstämman 16 mars omvaldes av Elvy Löfvenberg som kretsens och styrelsens ordförande. Markus Klar valdes in som ny ledamot i styrelsen, Helena Klangemo och Isak Isaksson avgick och övriga styrelseledamöter omvaldes. Läs mer

Hur vill vi att föreningens fortsatta programutbud ska se ut? Är de traditionella programpunkterna med naturvandringar bra, vad mer kan vi ta upp? Frågan diskuterades på kretsstämman men vi vill gärna ha dina synpunkter också, skicka gärna ett mejl till oss: lidingo@naturskyddsforeningen.se


Nu finns en solkarta över Lidingö!

2017-01-12: Kartan finns på www.lidingo.se/solkarta och på Energi- och klimatrådgivningens hemsida. Med hjälp av solkartan kan fastighetsägare i staden ta reda på hur mycket solen strålar på taket, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. Läs mer


Bildvisning och teater på programmet i höst!

2016-10-17: Ett nyhetsbrev har idag skickats till alla medlemmar som har angivit en mailadress i medlemsregistret. Kontakta oss på mailadress: lidingo@naturskyddsforeningen.se  om du vill ha kommande mailutskick så lägger vi till dig – ange gärna medlemsnummer! Läs nyhetsbrevet
Eva Backlund, medlemsansvarig


2016-10-03: Green Friday i Larsberg  Läs mer

2016-05-30: Rapport från ett seminarium om Solenergi arrangerat av kommunerna i Nordost  Läs mer

2016-05-09: Nytt hopp för gärdesgården vid Långängskärret  Läs mer

2016-04-28: Livet vid rävgrytet  Läs mer

2016-04-01: Informationsmöte om Lidingö stads miljöprogram 2016-2020   Läs mer

2016-03-10: Rapport från årsstämman 2016  Läs mer

2015-03-12: från Europeiska Miljöbyrån om miljöutvecklingen i Europa  Läs mer

2015-01-08: Lidingö kommun har fattat beslut om belysning längs sista milen av lidingöloppspåret   Läs mer

2014-11-28: Länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd i Lidingö   Läs mer

2014-10-25: Gärdesgården hotad   Läs mer

2014-10-23: Planer på förtätning i Bergsätra och Lojo  Läs mer