Remissvar och skrivelser

Här kan du ta del av kretsens remissvar och skrivelser angående olika planer, byggande och annat som kan beröra naturskydd och en hållbar samhällsutveckling.

2015

Lidingö miljöprogram – Remissvar NF Lidingö

2014

Naturskyddsföreningen i Lidingö svar remiss utvidgat strandskydd

2013
Yttrande över detaljplan för Akvatiska
Yttrande över detaljplan för kvarteret Isstacken
Yttrande över planprogram för Centrum-Torsvik

2012
Yttrande över miljökonsekvensbeskrivning för bussdepå i Stockby

2011
Yttrande över översiktsplan för Lidingö stad
Överklagande av bygglov för bussdepå i Stockby

2010
Överklagande av Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet inom Nysätra/Boghammar
Yttrande över utställning av detaljplan för Nysätra/Boghammar
Yttrande över detaljplan för tennisbanor vid inre Kyrkviken
Framställan om områdesskydd för Ekbacken vid Dalénum
Yttrande över förslag till översiktsplan för Lidingö stad
Yttrande över bergtunnelalternativ för Södra huvudleden
Yttrande över detaljplan för Nysätra/Boghammar

2009
Yttrande över planerad utbyggnad av Södra huvudleden

2008
Yttrande över detaljplan för Dalénum
Yttrande över utredning av Elfviks gård
Yttrande över program för inre Kyrkviken

2006
Yttrande över detaljplan för kv. Isstacken
Yttrande över detaljplan för kv. Röset
Yttrande över planerad utbyggnad av kraftledning
Yttrande över detaljplan för återvinningscentral i Stockby

2005
Yttrande över program för återvinningscentral i Stockby
Yttrande över detaljplan för Tyktorp östra
Yttrande över planerad utökning av natureservatet Långängen-Elfvik
Skrivelse till kommunstyrelsen ang bygglov för 9-hålsbana vid Ekholmsnäs
Yttrande till byggnadsnämnden ang. bygglovansökan för 9-hålsbana vid Ekholmsnäs

2003
Yttrande över detaljplan för kv. Gångsätra gård