Naturpärlor

På Lidingö finns många naturpärlor. På denna sida har vi samlat några av alla de fina naturområden som finns att upptäcka – både inom naturreservatens gränser  och utanför.

Långängen-Elfviks naturreservat består av det tidigare naturreservatet Långängen som 2006 utvidgas med Elfvikslandets jordbrukslandskap och resterande delar av Kottlasjön med omgivande stränder. Kappsta fick skydd som naturreservat 1995 och omfattar en unik blandning av natur- och parklandskap. Lidingö stads digitalkarta visar vilka områden som ingår i reservatet. (klicka på Karta i menyn för att se bakgrundskartan.) Du hittar även information på Lidingö stads sida Naturområden.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och förbättringsförslag! Skicka gärna ett mail till: lidingo@naturskyddsforeningen.se

Långängen

Långängens naturreservat har gamla anor som kultur- och odlingslandskap. Här samsas idag öppna marker och fågelrika sjöar med områden av bland- och barrskog. Det är också en rik lokal för kräldjur.

Långängen

Elfvik och Fiskarudden

Elfviks gård är Lidingös enda aktiva jordbruk med djurhållning. I det öppna landskapet finns gott om promenadvägar. På ängen vid Fiskarudden växer ett stort antal örter. I maj fylls den av blommande gullvivor.

Elvfik och Fiskaruddsängen

Hustegaholm och Gråviken

Området runt Hustegaholm och Gråviken rymmer kuperade skogspartier, åkermark, sank lövskog och hagmarker. Gråviken är en populär lokal för fågelskådning året runt.

Hustegaholm och Gråviken

Kappsta

Kappsta är väl värt ett besök under alla årstider men särskilt under våren när vitsippor och blåsippor smyckar dalgången i vita, rosa, ljusblå och blå färgskalor.

Kappsta

Lövskogslunden i Ekbacken

Den örtrika lövskogslunden i Ekbacken ligger mellan höghusbebyggelsen i Larsberg och stranden vid Lilla Värtan. Ekbacken är sedan länge känd som ”den yppersta representanten för öns lundbackar”.

Lövskogslunden i Ekbacken

Södergarn

Vid Askrikefjärden ligger resterna av det som en gång var Lidingös finaste björkäng. Ängen har på senare år växt igen med slån, ask och ek. Hösten 2016 återställdes och röjdes ängen som nu har fått tillbaka sina stora öppna ytor.

Södergarn

Allemansrätten

För vistelse inom Långängen- Elfviks och Kappsta naturreservat gäller särskilda regler för oss som besökare.

Allemansrätten