Aktuellt just nu

Bilder i sidhuvudet, presentation.

Kräldjursvandring – 5 april

Vid söndagens kräldjursvandring för barnfamiljer deltog 92 personer – 44 vuxna och 48 barn som delades upp i två grupper som fick se både svarta och brunsvarta huggormar.

Dessutom hördes duvhök, korp och gulsparv och skogsmyrorna myllrade.

Läs mer

 


Mulletjärn har restaurerats

Nu har Mulletjärnen restaurerats för att bibehålla ett rikt djurliv i och runt tjärnen. Torbjörn Peterson inventerade arterna inför arbetet och berättar om en överraskande rik flora och fauna. Läs mer


Vårens aktiviteter

Vi fortsätter med våra guidade turer ute i naturen men vill att du som funderar på att delta tar ett eget ansvar. Håll dig informerad om Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer och följ inte med om du har feber, halsont, hosta eller andra symptom på en infektion.
I övrigt håller vi lite avstånd från varandra när vi vandrar men vi kommer att ha trevligt i alla fall. Och känner du tveksamhet att gå med oss gör du en egen tur ut i naturen istället – en bra syssla för såväl kroppen som själen.

Vi inleder traditionsenligt med två Grod- och kräldjursvandringar! Läs mer


Inventera Lidingös sälgar och hitta vårens första humla!

Humla på sälg. Foto: Rolf Harbom.

Naturskyddsföreningen ska i samarbete med Lidingö stad inventera förekomsten av sälg på ön och den betydelse det har för våra vilda bin. Inventeringen gäller främst litet större träd, som behöver bevaras och utgör en viktig födobas för vilda bin och andra insekter under våren.

Känner du igen en humla om du ser en?  Då kan du rapportera in VAR och NÄR du ser vårens första humla (som alltid är en drottning). På så sätt kan du hjälpa forskare vid Lunds universitet att ta reda på när drottningarna vaknar i olika delar av landet och hur bra olika typer av miljöer är för humlor. Läs mer


Inställt: Klädbytardagen – 28 mars

I år anordnar vi för första gången klädbytardagen på Lidingö! Läs mer


Vi behöver dig!

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med ca 230 000 medlemmar. Vi är uppdelade i 24 länsförbund och 270 kommunkretsar.

Naturskyddsföreningen i Lidingö söker nu dig som vill sätta tryck på det lokalpolitiska arbetet kring miljöfrågor, kanske har du ett tidigare engagemang i lokalpolitiken. Vi söker också dig med ett stort engagemang i frågor kring klimat- och hållbarhet.

Hör av dig till Isak Isaksson isak.isaksson@naturskyddsforeningen.se  så får du veta mer!


Nyhetsbrev i januari

Kallelse till kretsstämma 18 mars och kommande program Läs mer


Lidingös rika djurliv – 22 januari

Under kvällens föredrag och bildvisning bjöd Tomas Carlberg oss på en mycket personlig rundtur bland Lidingös fåglar, fjärilar och däggdjur. Vi fick se många både vackra och personliga porträtt av öns fauna. På bilden syns en tallbit som Tomas fotograferat hemmavid. Läs mer


TEMA skog – 10 november

Snöblandat regn och några snåla plusgrader hejdade inte denna lilla tappra skara med Helena Klangemo som guide. Belöningen blev en tur i den vackra skogen runt Långängen där mossan lyste grön på marken. Läs mer


Nyhetsbrev december

2019-11-06: Inbjudan till julmingel, ny adjungerad medlem i styrelsen och kommande aktiviteter Nyhetsbrev nr 5 2019


Nyhetsbrev oktober

Vi är en liten men engagerad styrelse som brinner för att värna Lidingös natur och miljö. Under 2019 har vi jobbat mycket med kommunens plan för hur Lidingös naturmark ska skötas i framtiden.  Nyhetsbrev oktober 2019


Naturpärlor: Södergarn

Vid Askrikefjärden ligger resterna av det som en gång var Lidingös finaste björkäng. I slutet av 1920-talet beskrevs lokalen som en underbart vacker björkäng av örtbackskaraktär med enar, sälg, viden, måbär och nypon.  Hösten 2016 återställdes och röjdes ängen som nu har fått tillbaka sina stora öppna ytor. Läs mer


Hur ser din klimatpåverkan ut?

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt boende, resande, dina matvanor och din shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den. www.klimatkalkylatorn.se