Försommarvandring 2 juni

Trots det osedvanligt varma vädret var det många som slöt upp vid Breviksbadet för att följa med  på denna vandring där vi tittar och lyssnar på allt som växer, sjunger och surrar.

Vandringen följde Kottlasjöns strand, där sothönan har sitt bo alldeles intill stigen.

På väg till Långängssjön lyssnade vi till skogsfåglarnas sång där gärdsmyg, lövsångare, svarthätta och bofink hördes.

I Långängssjön börjar fågellivet bli mer aktivt igen. Förutom sågsvanarna och deras ungar såg vi gråhäger, sothöna, knipa, tofsvipa och två svarthakedoppingar. Trädgårdssångare och gulsparv hördes sjunga.

Efter kaffepaus vid fågeltornet korsade vi ängarna på andra sidan sjön och tittade på växterna. Detta är jungfrulin som vanligtvis finns i blått. I skogen bakom ladan sjöng grönsångare och rödstjärt.

Framme vid Ekholmsnäs såg vi ett törnskatepar, sedan svängde vi höger och gick genom alkärrets allé som kantades av löktrav, en växt som med fördel kan användas i sommarens sallad.

I skogen ser de flesta ekarna ser ut på detta vis. Det är ekstyltmalen som har lagt sina ägg i bladen. Larverna lever och utvecklas inuti bladen och när de är fullvuxna hissar sig larverna ner från trädet med silkestrådar och förpuppas i undervegetationen. Trädens tillväxt påverkas av angreppet men de klarar detta. Läs mer: Mitti

 På väg tillbaka till Breviksbadet passerade vi en våtmark som tidigare hängde ihop med Långängssjön. I diket växer gulpudra och så vitt vi vet är det dess enda växtplats på Lidingö.

Vandringen leddes som vanligt av Virginia och Folke Kustvall-Larsson, och var en gemensam aktivitet från Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet. Och som vanligt var den mycket trevlig och lärorik!

Trevlig sommar!