Kräldjursvandringar i april

Vide Ohlin visar upp en huggorm

5 april – vandring för barnfamiljer

92 personer deltog – 44 vuxna och 48 barn som delades upp i två grupper. Torbjörn Peterson ledde den ena med hjälp av Markus Klar och Vide Ohlin hade Isak Isaksson till sin hjälp.

Trots mulet väder och inledningsvis endast 5 grader fick bägge grupperna se 4 huggormar var, både svarta och brunsvarta samt larver av några olika arter av Nattsländor (Trichoptera) vanligen kallade ”husmaskar” i en bäck som var överdragen av 5 mm tjock is efter den kalla natten.

Under vandringen hörde vi också  duvhökens kacklande, korpar i spelflykt, sjungande gulsparv, myllrande skogsmyror, blommande sälg, gnaghål från myskbockens larver med mera. Alla verkade känna sig nöjda och ingen klagade 🙂

12 april – vandring enbart för vuxna

Dagens vuxenexkursion avlöpte lyckligt i lugnt tempo där de blott 12 deltagarna kunde utveckla intressanta frågor och utbyta erfarenheter.
Trots det bistra och mulna vädret med tidvis hård och kall vind hittades en huggorm som framhärdade och kunde beundras.
Inga groddjur dock trots håvning men fynd av sedvanliga vattendjur som nattsländelarver, dykarbaggar, vattengråsugga och mygglarver samt som bonus rosablommande luktviol.

26:e vandringen avverkad!
Torbjörn Peterson