Lidingös rika djurliv

Onsdag 22 januari kl 19.00 – 21.00

Välkommen till föredrag och bildvisning av biologen, fotografen och Lidingöbon Tomas Carlberg!

Kvällens tema är Lidingös rika djurliv – med fåglar, däggdjur och dagfjärilar. Under kvällen visas bilder från den uppskattade fotoutställningen Det finns inga tigrar på Lidingö som gjordes i samarbete med Lidingö Hembygdsförening, men även en hel del nya bilder.

 

På vår gröna ö Lidingö bor drygt 47 000 invånare, och bebyggelsen upptar hälften av öns areal. Här finns en värdefull natur som förtjänar uppmärksamhet. Den är vårt gemensamma arv som vi alla har skyldighet att vara rädda om för att den ska bevaras åt kommande generationer. Här finns en överraskande stor mångfald av djur. På Lidingö kan man bland annat möta strömstarar och näktergalar, amiraler och silverstreckade pärlemorfjärilar samt rävar och bävrar.

Plats: Ansgarskyrkan
Info:   Eva Backlund, 070 556 1525

Tomas Carlberg är zoolog, fotograf och har bott på Lidingö i större delen av sitt liv. Han har studerat öns djurliv, framför allt fåglar, sedan tidigt 1970-tal. Kameran har funnits med i åtminstone 25 år, mer intensivt de senaste tio åren. I början av 2019 hade Tomas en välbesökt och mycket uppskattad fotoutställning i samarbete med Lidingö Hembygdsförening: Det finns inga tigrar på Lidingö. I kvällens bildvisning återkommer en del bilder från den utställningen, men även många nya bilder visas. I samband med fotoutställningen publicerade Tomas en tryckt skrift om Lidingös djurliv.

Tomas har arbetat på ArtDatabanken sedan 2002, bland annat som chefredaktör för bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna och tidskriften Fauna och Flora. Sedan januari 2020 arbetar han som chefredaktör för Fauna och Flora och som miljökonsult på Naturcentrum AB. Han leder också regelbundet resor världen runt för bl.a. Äventyrsresor och Temaresor.