Politikerutfrågning om Lidingös miljö

Lördag 25 augusti kl. 13–15 i Bibliotekets hörsal, Stockholmsvägen 54f

Naturskyddsföreningen bjuder in de politiska partierna till diskussion om Lidingös miljö.

Varje parti inleder med en kort presentation av sin miljöpolitik. Därefter utgår diskussionen från frågor som vi anser centrala för miljöarbetet på Lidingö – där också publikens frågor och åsikter välkomnas. Underlag för utfrågning som skickats till politikerna: Valfrågor Lidingö

Från de politiska partierna deltar:

  • Daniel Källenfors, Moderaterna
  • Patrik Buddgård, Centerpartiet
  • Amelie Tarschys Ingre, Liberalerna
  • Carl-Johan Schiller, Kristdemokraterna
  • Socialdemokraterna meddelar namn på deltagare senare
  • Jonas Lundgren, Vänsterpartiet
  • Göran Kull, Sverigedemokraterna

Moderator: Isak Isaksson, Naturskyddsföreningen

Info: Elvy Löfvenberg, 076 – 840 06 57