En äng i trädgården

Valborg 2022 – Trädgårdsbesök i Villa Arkens trädgård

Vi var tolv personer som samlades i Villa Arkens trädgård på Valborgsförmiddagen.

Ackompanjerad av svartvita flugsnapparen och lövsångaren tittade vi på ängens första blomning;  blåsippor, vitsippor, gulsippor, backsippor och hundtandsliljor. Gullviva och tovsippa vittnade om tiden som kommer.

Samtalet kretsade kring vilka svårigheter och möjligheter man har när man har som mål att konvertera sin gräsmatta till äng. Om vi blir fler som gör det så bidrar vi till Lidingös vilda floras möjlighet till överlevnad. Samtalet kretsade även kring hur man kan undvika att gödsla sina trädgårdsodlingar. Kväve finns att hämta från luften via bakterier på ärtväxternas rötter och en kompost kan man ju hålla sig med.

Pollinerarna och övriga faunarepresentanter hittar till trädgårdar där möjligheterna finns, så länge de själva finns. Det är vår uppgift att bidra till det.

Text: Elise Sörgaard-Lydén
Bild: Helena Klangemo