Södergarn

Vid Askrikefjärden ligger resterna av det som en gång var Lidingös finaste björkäng. I slutet av 1920-talet beskrevs lokalen som en underbart vacker björkäng av örtbackskaraktär med enar, sälg, viden, måbär och nypon. Ängen har på senare år växt igen med slån, ask och ek. Hösten 2016 återställdes och röjdes ängen som nu har fått tillbaka sina stora öppna ytor.

sodergarn0019

Redan på 1600-talet hävdades markerna av torparen på Södergarn. Under 1700-talet bodde här ”en slät bonde med en usel häst, som lät åkern förfalla och ängen samt betesmark igenväxa”.

Tack vare den kalkhaltiga berggrunden finns många intressanta växtarter. Detta är Lidingös enda lokal för orkidén grönkulla. Här växer också nattviol, ormrot, jungfrulin och blåsuga. I närheten finns en fin liten badplats, Södergarnsbadet.

I skogen innanför stranden ligger ett vindskydd med en grillplats. Intill den växer ett bestånd av sårläka som blommar med små vita blommor i juni-juli. Den har använts som sårmedel ända sedan medeltiden.

I det omgivande landskapet finns promenadvägar som passerar ängsmarker kantade av grova ekar och andra lövträd.

sodergarnblom

Under högsommaren ser man ofta den vitfläckiga guldvingen. De vita fläckarna på de bakre vingarnas undersidor har gett arten dess namn. I kanten mot lövskogen växer den vackra sol- och värmeälskande solvändan. Namnet har den fått för att den gula blomman öppnar sig vänd mot solen.

Tidigare har Naturskyddsföreningen hävdat de mest intressanta delarna av ängen. Skötseln av björkängen ingår nu i stadens skötselplan för Södergarn och hävdas numer i samarbete mellan staden och Naturskyddsföreningen.

Öster om Södergarn ligger små sandstränder längs kusten mot Askrikefjärden. Efter cirka en kilometer kommer man fram till den välbesökta badstranden vid Fågelöudde. Den mossrika barrskogen norr om stigen är rik på svamp och bär.


kartasodergarn85Södergarns björkäng ligger på nordöstra Lidingö vid Askrikefjärden, cirka en halvmil från Lidingö centrum. Buss 204 eller 212 från Ropsten stannar vid hållplatsen Södergarnsvägen. Därifrån är det en kilometers promenad mot nordost till Södergarns kursgård och vidare österut mot badstranden och björkängen.

Lidingö stads karta


Baserat på skriften ”Naturpärlor Lidingö – en utflyktsguide”, av Folke och Virginia Kustvall Larsson, utgiven 2005