Biologiska mångfaldens dag 2022

Invasiva jättebalsaminer i naturreservatet

I söndags ägnade vi några timmar åt att dra upp jättebalsaminens ännu så länge små plantor med rötterna – ett effektivt sätt – men även ett riktigt sisyfosarbete när de fått lov att breda ut sig på en så stor yta som här i Stockby.

Här är resultatet, åtta välfyllda säckar!

Man får se det här som en försöksyta och följa upp vad som händer nästa år, säger Helena Klangemo. Bäst effekt blir det nog om Lidingö stad och föreningen kan hjälpas åt och på litet sikt få bukt med balsaminerna. Det är trots allt en skyldighet för alla berörda kommuner och markägare att bekämpa dessa invasiva växter.

Vi var inte så många, några kom och plockade en stund och många stannade till och undrade vad vi gjorde.

Det är mycket kvar…

Naturvårdsverket: Invasiva växter – Så tar du bort jättebalsamin

 

FN har proklamerat den 22 maj som internationella dagen för biologisk mångfald. Detta för att öka förståelse och medvetenheten om varför biologisk mångfald är så viktig. Sedan 1993 har biodiversiteten uppmärksammats på detta sätt, men det är mer angeläget än någonsin att öka förståelsen i dessa frågor och förhindra förlust av biologisk mångfald.