Fagning av Björkängen vid Södergarn

Den 14 och 15 maj fagades  Björkängen vid Södergarn.

Den första dagen deltog nio personer från föreningarna i Naturnätverket tillsammans med Lars Heins från Lidingö kommun och representanter från Naturskog.

Det blev en trevlig eftermiddag med vackert väder. Det gick lätt att kratta eftersom tidigare års slåtter och fagning börjar ge resultat.

Diskussionen om när det är lämpligt att slå kom upp och det kommer att diskuteras vidare på Naturnätverkets möten med kommunen.

Dagen därpå skulle representanter från Naturskog fortsätta fagningen bort till skogen i nordvästlig riktning.

Text: Elise Sörgaard-Lydén
Bild: Eddie Granlund