Föreningsstämma 2018-03-15

Rapport från kretsstämman

2018-04-26: Elvy Löfvenberg omvaldes av stämman som ordförande. Andrew Quin ersattes av Elise Söörgard i styrelsen och övriga omvaldes. Nytt namn i valberedningen är Jarrmo Kukka. Se hela styrelsen

Här kan du ta del av Protokoll och verksamhetsberättelse 

Mötet inleddes med att stadens förvaltare av naturmark, Lars Heins, berättade om aktuella ärenden i stadens naturvårdsarbete. Vid Gråviken kommer vi under våren att få se Highland Cattle beta – för att på sikt öka artrikedomen.
Man håller även på att utveckla en ny skötselplan för Lidingös naturmarker.

Planer finns även för restaureringsarbete vid Mulletjärn (längs vägen till Trolldalen) samt att börja använda appen Naturkartan för att presentera våra naturreservat och vad som är på gång.

Lars tog även upp en diskussion om Lidingös bäverpopulation som på senare år ökat.

Under mötet lyftes även en fråga om möjligheter att installera solceller på den nya Lidingöbron när den byggs.