Inventera Lidingös sälgar och hitta vårens första humla

Var med och inventera Lidingös sälgar!

Naturskyddsföreningen ska i samarbete med Lidingö stad inventera förekomsten av sälg på ön och den betydelse det har för våra vilda bin. Inventeringen gäller främst litet större träd, som behöver bevaras och utgör en viktig födobas för vilda bin och andra insekter under våren. Gör en insats och delta i arbetet genom att bli rapportör på  Artfakta

För dig som redan rapporterar fåglar eller växter i Artportalen går det bra att lägga in observationerna där. Ange gärna om det gäller ett han- eller honträd, sälgen är ju s k tvåbyggare.Sälgen har redan börjat blomma, så det är bara att sätta igång!

 

Tips: Plantera sälg i trädgården och få hjälp med pollineringen av frukt och bär

Kontakt, frågor: Folke K Larsson

Hjälp oss hitta vårens första humla!

Känner du igen en humla om du ser en?  Då kan du rapportera in VAR och NÄR du ser vårens första humla (som alltid är en drottning). På så sätt kan du hjälpa forskare vid Lunds universitet att ta reda på när drottningarna vaknar i olika delar av landet och hur bra olika typer av miljöer är för humlor. Forskaren Anna Persson på Lunds universitet söker deltagare över hela landet, från norr till söder och väst till öst, för att kunna undersöka hur de allt tidigare vårarna påverkar våra humlor. Observationerna bör starta redan i början av mars i södra Sverige, i städer och längs kusterna, men blir naturligtvis senare ju längre norrut man befinner sig.

Information om ”Drottningförsöket” och rapporteringsformulär

Humla på sälg. Foto: Rolf Harbom.

Dom första 10 personerna som anmäler sitt intresse för att delta i ”Drottningförsöket” och/eller ”Vildbi-projektet” får den vackra boken ”Lidingö- en ny tid” av fotografen och Lidingöbon Eddie Granlund. Mejla oss så cyklar vi hem med boken till er 😊

Kontakt, frågor: Isak Isaksson

Om Vildbi-projektet

Varje sälg är en biologisk skattkammare som myllrar av liv under hela sin levnad. I sälgens blommor finns också livets viktigaste frukost för vilda bin och humlor som yrvaket börjar surra redan då vintern fortfarande har sitt grepp om landskapet. Då blommar inget annat än sälgen och de närbesläktade videarterna. Under våren hoppas vi också kunna starta ett Vildbi-projekt i samarbete med Lidingö kommun. Vi kommer att inventera sälgsandbin och videsandbin, bland annat på en lokal vid Fågelöudde, och kommunen kommer att följa upp med röjningar och andra åtgärder som gynnar vilda bin. Vilda bin, fjärilar och andra pollinatörer är livsviktiga för vår matproduktion. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. Men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. I Sverige är en tredjedel av våra nästan 300 vilda biarter på väg att försvinna. De hotas av bland annat gifter, matbrist, bostadsbrist och klimatförändringar. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.