Länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd i Lidingö

2014-11-28 Strandskydd är något vi i Naturskyddsföreningen värdesätter högt. Normalt strandskydd innebär förbud mot nya byggnader inom 100 meter från stranden. Länsstyrelsen i Stockholms län har nyligen fastställt s.k. utökat strandskydd om 300 meter längs några av Lidingös stränder.

Du kan läsa mer om detta på länsstyrelsens webbplats.

Där finner du en karta som visar vilka stränder beslutet gäller. Utökat strandskydd rådde där redan tidigare, men det nya beslutet är med stöd av Miljöbalken. Visserligen är detta inte områden där Lidingö stad planerat någon exploatering, men vi ser ändå det utökade strandskyddet som någonting positivt och det gör också kommunen.

Tyvärr händer det alltför ofta att dispens från strandskydd ges i samband med detaljplanläggning. Det har hänt flera gånger på Lidingö och är någonting som vi bevakar.

Remissvar: Naturskyddsföreningen i Lidingö svar remiss utvidgat strandskydd

Isak Isaksson, Ordförande Lidingökretsen