Mulletjärnen har restaurerats

Mulletjärnen – även kallad Golfbanekärret eller Trolldalenkärret – inventerades under mars-september under den extremt torra och varma sommaren 2018 och befanns ha en överraskande rik flora och fauna.

Totalt hittades 376 arter av flora, fauna och svampar men listan är inte uttömmande. Bland annat hittades 130 arter av kärlväxter, 37 arter av skalbaggar, 20 arter av trollsländor, 28 arter av fjärilar och 28 arter av fåglar – Lidingö ornitologiska förening har totalt noterad 62 fågelarter i och runt kärret.

 

Bilder från inventering och uppgrävning. Foto: Torbjörn Peterson

Bland de mer oväntade fyndet var det av Cikadavårtbitare – första fyndet på Lidingö enligt Artportalen – och Myskbock – endast 2 tidigare fynd enligt Artportalen.

Mer oväntat var fattigdomen på groddjur – den enda art som hittades var Större vattensalamander och ingen av de vanligare groddjuren. Fjärilar, bin, humlor om många andra insekter fanns gott om i blommande högörter, främst olika tistlar, kanadagullris och andra växter rika på pollen och nektar.

Kärret var vid inventeringen nästan helt igenvuxet av bredkaveldun och vass och bara några mindre öppna vattenytor fanns kvar närmast dämmet i södra delen. Nu är större delen av kärret uppgrävt och muddermassorna har använts för att bygga upp flera öar avsedda för fågelhäckning.

Kärret renoverades med ekonomiskt stöd från LONA och utfördes av Våtmarkscentrum med hjälp av en grävmaskin på jättestora pontoner för att hindra den från att sjunka.

Torbjörn Peterson
Biolog med inriktning på evolutionsbiologi som på uppdrag av Lidingö stad inventerade Mulletjärn.

Lidingö Nyheter: Mulletjärn renoveras

 

Bilder från en vandring runt Mulletjärn 31 mars. Foto: Eva Backlund