Gärdesgården hotad

EGD070804-37 Gärsgård Hustegaholm2014-10-25: Den fina gärdesgården på bilden finns i närheten av Långängens gård. Lidingö stad stod för materialet, när ett antal entusiaster i Naturskyddsföreningen och Lidingö Hembygdsförening uppförde gärdesgården för ett antal år sedan. Lidingö stad belönades sedan för gärdesgården med Lidingö Hembygdsförenings byggnadsvårdspris.

I ett kort mail till Lidingö Hembygdsförening meddelar nu tekniska förvaltningen att gärdesgården är i dåligt skick och kommer att tas ned. ”Den fyller inte sin funktion som stängsel och ser allmänt ovårdad ut” skriver förvaltningen.

Lidingö Hembygdsförenings arbetsgrupp för Natur och Kultur har redan reagerat i ett svarsmail och föreslår att gärdesgården rustas upp. Naturskyddsföreningen ansluter sig givetvis till denna uppfattning. Kontakter pågår med Hembygdsföreningen om vidare agerande.

”Gärdesgårdens funktion är inte bara att vara ett stängsel, utan framför allt att visa för en yngre generation lidingöbor hur en gärdesgård ser ut. Det var ju förut ett vanligt inslag i kulturlandskapet”, säger Christian Gottlieb, som sitter både i Naturskyddsföreningens styrelse och i Hembygdsföreningens arbetsgrupp för Natur och Kultur.

”Jag tycker det är dålig stil av förvaltningen att inte kalla de ideella föreningarna till ett diskussionsmöte. Nog borde det vara möjligt att restaurera gärdesgården”, tillägger Christian.