Nyhetsbrev #3 2022

Årsmötet

Årets kretsstämma hölls även i år digitalt den 16 mars. Det blev inga större förändringar i styrelsen, ordförande och vice ordförande bytte plats – i övrigt är det oförändrat. Styrelsen och övriga förtroendevalda

En motion från Åsa Fagerström angående eventuell polisanmälan av pågående bygge vid EGABs nya golfhål i Ekholmsnäs behandlades och resulterade i följande beslut: Naturskyddsföreningens förslag till beslut är att vi fortsätter vår kommunikation med Lidingö stad / Miljö- och stadsbyggnadskontoret, eftersom det är deras ansvar att kontrollera anläggningen vid Ekholmsnäs golf. Om vi inte når framgång genom dialog med Lidingö stad kommer Naturskyddsföreningen att överväga anmälan. Föreningsdokument

Vårens aktiviteter

Vi har nu uppdaterat aktivitetssidan med vårens alla aktiviteter. I april gör vi ett återbesök hos vildbina vid Fågelöudde och får tips om hur man kan skapa en äng i sin trädgård.

I maj planerar vi en plantbytardag i samarbete med Tillsammansodlarna och Ett hållbart Lidingö i samband med den biologiska mångfaldens dag.

I juni lyssnar vi på näktergalen vid Hustegaholm och firar de vilda blommornas dag.

Läs mer och anmäl dig Aktiviteter