Nyhetsbrev nr 1 2019

2019-04-25: Vid årets kretsstämma valdes jag till ny ordförande av stämman. Jag vill passa på att tacka Bernt Röndell, Helena du Rées och Markus Klar som har avslutat sina styrelseuppdrag. Protokoll, verksamhetsberättelse och reviderade kretsstadgar hittar du under Föreningsdokument.

Vi har en hel del på gång inom kretsen i vår. Så här ser planerna ut just nu:

Söndag 28 april leder jag Storstockholms Naturguiders vandring ”Efter stormen” här på Lidingö. Då tittar vi på spåren efter Alfrida och pratar om hur en naturskog ser ut och varför det är viktigt med levande död ved för den biologiska mångfalden.

Söndag 5 maj är det dags att möta våren bland grodor, paddor, ödlor och ormar tillsammans med Torbjörn Petersson som gör sin 24:e kräldjurssafari för oss i år.

Lördag 18 maj har vi en vårvandring mellan hägg och syren där vi tittar och lyssnar på allt som växer, sjunger och surrar tillsammans med Virginia och Folke Kustvall Larsson.

Fredag 12 april fagade vi björkängen vid Södergarn. Vi gör detta tillsammans med kommunen som ställer upp med ett arbetslag. I år var vi många från kretsen som deltog och krattade bort löv för att släppa upp sippor och andra fina örter i ljuset.

Allt detta kan du läsa om på hemsidan under Aktiviteter.

Onsdag den 22 maj är det den Internationella biologiska mångfaldens dag. Då har vi satt ihop ett spännande program vid Stockby och Långängen. Vi utlovar både naturbingo och naturguidning. Du kan även ta Naturfalken, ett simborgarmärke i naturkunskap. Och vi hoppas på kosläpp vid Långängskärret och kanske även musik i skogen. Vi startar redan efter lunch då vi har bjudit in skola och förskola men fortsätter även under tidig kväll. Mer info kommer på hemsidan!

Vi har tidigare efterlyst personer som är intresserade att engagera sig i kretsens arbete och det gäller fortfarande. Kontakta mig om du har tid och lust. Vi vill gärna utveckla vårt arbete med t ex klimatfrågor och frågor som rör hav och vatten.

Varmt välkomna!

Isak Isaksson

tel: 070 340 94 74
E-post: isak.isaksson[at]naturskyddsforeningen.se