Nyhetsbrev september 2015

Naturskyddsföreningen i Lidingö arbetar för en hållbar samhällsutveckling i Lidingö. Vården av Lidingös skogar samt olika stadsplaneringsfrågor är viktiga för oss.

Vi anordnar informationsträffar, föredrag och naturvandringar. Att följa med på Naturskyddsföreningens lokala vandringar i skog och mark är ett bra sätt att få nya vänner och lära sig mer om Lidingös natur.

ormbunke

Förändringar i utskick

Tryck och brevutskick av programblad och kallelse till årsmötet till alla medlemmar via brev utgör föreningens tyngsta utgiftspost. Pengar som vi gärna vill använda till aktiviteter för våra medlemmar. Detta utskick är därför det sista som skickas ut på detta sätt. Fortsättningsvis hittar du vårt programblad i Stadshuset, på biblioteket samt i Föreningsgården Larsberg.

Aktuell information om programpunkter m.m. kan du alltid finna på vår hemsida. Dessutom kommer nyhetsbrev att distribueras via mail till alla medlemmar, vars mailadress vi har tillgång till. Om du tidigare fått mail från oss så har vi din mailadress. Meddela oss annars genom att skicka ett mail med ditt medlemsnummer (finns på adressetiketten) och den mailadress du vill använda till lidingo@naturskyddsforeningen.se. Du kan även uppdatera din medlemsprofil med aktuell mailadress på Mina Sidor i Naturkontakt (kräver inloggning).

Du är alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen för ytterligare information, tips och idéer.

Program och aktiviteter styrs i stor utsträckning av de resurser föreningen har och fler aktiva medlemmar behövs! Vill du vara med och påverka är du välkommen att engagera dig i kretsens arbete.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Lidingö kallas till årsstämma torsdagen den 10 mars 2016 kl. 19.00 i Ansgarskyrkan. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

Efter stämman bjuder föreningen på kaffe/te och kaka samt föredrag kring ett aktuellt ämne. Handlingar till årsstämman kommer att finns på vår hemsida.

PROGRAM HÖSTEN 2015

Välkommen till höstens aktiviteter med Naturskyddsföreningen i Lidingö! Håll utkik på hemsidan, det kan komma nyinsatta programpunkter!

Tankar om framtida skogsbruk 19 oktober kl. 19

Klas Ancker kåserar om Sveriges skogar och något om en möjlig framtid.

Ansgarskyrkan kl 19.00

På spaning efter Strömstaren 12 december kl. 08

Vi samlas vid Mölnaviadukten och spanar efter fåglar. Vi hoppas strömstaren har hittat tillbaka till Mölnaån och tillbringar vintern där.

Ledare är Carl-Johan Mannheim, tel. 766 49 53.

Här på webben uppdaterar vi fortlöpande informationen om kommande aktiviteter.