Nytt hopp för gärdesgården vid Långängskärret

Det gamla betesstängslet runt Långängskärret byts nu ut mot ett nytt stadigt stängsel. Det finns även planer på att restaurera den gamla gärdesgården.

”Betesdjur hjälper till att hålla efter vegetationen i sanka strandängar och vassbård och det gamla uttjänta stängslet byts ut mot ett nytt elstängsel med 5 trådar. Det ger möjlighet att släppa kor, får eller hästar i hagen” skriver Lars Heins, kommunens nya förvaltare av naturmark på Lidingö stad på stadens hemsida. Redan i sommar kommer vi troligen kunna se betande kor runt kärret.

newfence036Det nya stängslet blir betydligt stadigare och ska också ha grindar.

Planer på slåtteräng och en återuppbyggd gärdesgård

Det var några eldsjälar i Naturskyddsföreningen, som för ett antal år sedan egenhändigt byggde en gärdesgård vid det västra Långängskärret. Lidingö stad bekostade materialet. I Naturskyddsföreningen såg vi detta som en natur- och kulturgärning. Gärdesgårdar var vanliga i det gamla kulturlandskapet.

fence022

Med åren har gärdesgården förfallit och från tekniska förvaltningen fanns tidigare inte intresse av att bekosta en restaurering. Lars Heins ser dock en restaurering som en prioriterad fråga. ”Det vore fint att ha en slåtteräng med efterbete innanför en återuppbyggd gärdesgård”, säger Lars. Det finns tyvärr inte längre krafter inom föreningen som kan ta på sig restaureringsarbete, men tekniska förvaltningen tänker nu under våren gå ut med en upphandling. Det finns flera firmor som kan åta sig ett restaureringsarbete.

Sedan är det bara att hoppas att detta ryms inom budgeten. Det hänger på den politiska viljan, men från föreningens sida har vi nu gott hopp om att vi återigen skall få se en gärdesgård vid Långängskärret.

Whooper013I mitten av april när bilderna togs höll kärrets sångsvanar på att förbereda sig för årets kull och verkade inte särskilt intresserade av stängselbygget.