Rapport från årsstämman 2016

Vid årsstämman den 10 mars presenterades och godkändes kretsens reviderade stadgar. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för år 2015 gicks igenom och godkändes.

Elvy Löfvenberg valdes till ny ordförande, Andrew Quin valdes in som ny ledamot i styrelsen, övriga styrelseledamöter omvaldes. Efter årsstämman hölls ett konstituerande möte där ansvarsområden fördelades. Styrelsen och övriga aktiva hittar du här: Kontakta oss

Protokoll och övriga handlingar från årsstämman: Föreningsdokument

collage

Bernt Röndell berättar om kretsens nya stadgar/ Gudrun Lewenhaupt antecknar och i randig tröja skymtar vår nya styrelsemedlem Andrew Quin / Elvy Löfvenberg läser upp verksamhetsberättelsen/ Lidingö stads nya naturchef Lars Heins / kvällens föreläsare Eva Eiderström / mötesordföranden Marianne Råberg tillsammans med Christian Gottlieb, mötessekreterare.

Hållbar konsumtion

Eva Eiderström, avdelningschef för Bra miljöval hos Naturskyddsföreningen pratade kring ämnet Hållbar konsumtion utifrån tre aspekter; politisk påverkan, konsumentmakt och att stimulera naturkänslan. Hon visade på olika typer av miljömärkning och annan märkning. Läs mer om Bra Miljöval.

Naturskyddsföreningen listar även de tio mest energieffektiva produkterna inom olika områden just nu: topten

Ägodela. Köp mindre – få tillgång till mer

Eva berättade om årets bok Ägodela som lyfter fram goda exempel på ägodelning för att påskynda en minskning av konsumtionens miljö- och klimatpåverkan. Nätverket Handla miljövänligt kommer i år att driva en utbildningskampanj inom området kosmetik och hygieniska produkter där det idag ofta saknas märkning.

Lidingö Hembygdsförening

Marianne Råberg från Hembygdsföreningen, årets mötesordförande, berättade att föreningen som med sina ca 2 000 medlemmar är Sveriges näst största. Hon talade bland annat om att föreningen nu håller på med en ny basutställning på Lidingö Museum som beskriver öns uppkomst och hur Lidingö sedan vuxit fram. Visste ni att Sticklingehöjden var den del av Lidingö som först såg dagens ljus?

Lidingö stads nya naturchef, Lars Heins var inbjuden till mötet och berättade kort om sina intryck efter de två första månaderna på jobbet. Han ser fram emot dialog och samarbete med öns föreningar och skogsgruppen.