Solkarta över Lidingö

Nu finns en solkarta över Lidingö!

Med hjälp av solkartan kan fastighetsägare i staden ta reda på hur mycket solen strålar på taket, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmre.

Solkartan har tagits fram gemensamt för nästan alla kommuner i Stockholms län inom ramen för den gemensamma Energi- och klimatrådgivningen. Frågor om innehållet i kartan eller rådgivning kring solenergi ges av Energi- och klimatrådgivningen, 08-29 11 29, www.energiradgivningen.se.

Laddplatser

Inbjudan till seminarier under januari/februari om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp att fixa laddplatser. Seminariuminbjudan