Styrelsemöte 20 oktober

Planer på förtätning i Bergsätra och Lojo

2014-10-23: Vid styrelsemötet 20 oktober togs kommunens planer på förtätningar/exploateringar i Bergsätra och Lojoområdet upp.

Planerna på bebyggelse i Bergsätra befinner sig i ett tidigt skede och inget konkret förslag finns. Planen skall samordnas med en tidigare påbörjad plan för Högsätra. Det talas om en vägförbindelse mellan områdena. Torbjörn Peterson har tidigare inventerat området och bl.a. funnit tandrot och monke. Inventeringen skickas till kommunekologen. Vi bevakar ärendet.

Underlag kan laddas ned från kommunens hemsida: Högsätra/Bergsätra

Även i Lojo pågår planarbete i ett väldigt tidigt skede och inget konkret förslag finns. Bebyggelse öster och söder om Lojovägen, d.v.s. inom ”Lojoområdet” är mindre kontroversiellt. Men ev. bebyggelse väster om vägen är tveksam. Vi bevakar även detta ärende.

Underlag kan laddas ned från kommunens hemsida: Lojo

Du som har kunskap om naturvärden i dessa områden; hör gärna av dig till oss!
Kontakta: Isak Isaksson, isak.isaksson[at]naturskyddsforeningen.se

Torbjörn Petersons inventeringar från 1999:
Bergsätra-flora-1999
Bergsätra-Tandrot