Vill du jobba med oss?

Vi har cirka 1500 medlemmar på Lidingö och vill gärna få kontakt med dig som vill veta mer om vad vi gör och kanske också engagera dig. Vi är naturen och miljöns försvarsadvokat här på Lidingö. Vi deltar aktivt i ”Naturnätverket” som just nu ger konkreta förslag till kommunens nya skötselplan för Lidingös natur. Vår utgångspunkt är att den biologiska mångfalden ska prioriteras och utvecklas i samspel med rekreation och friluftsliv. Eller mer konkret uttryckt, Lidingöns natur ska skötas så att både duvhöken, kantarellen och blåbären trivs.

Vi bevakar också natur-och miljöfrågor när det gäller olika typer av exploateringar som berör Lidingö, skriver remissvar, uppvaktar lokalpolitiker med mera. Här blir vi gärna fler som vill engagera sig.

Vi är också intresserade av att vara med på ”Klädbytardagen” den 6 april, du kanske vill vara med som organisatör? https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sveriges-storsta-kladbytardag

Vi har också ett utflyktsprogram varje vår och höst där vi gärna tar emot tips på vad du tycker är intressant att ta upp. Slutligen sköter vi om en fin ängs- och hagmark vid Södergarn, vi har en vårstädning när vitsipporna blommar och en slåtter med lie på sensommaren.

Kontakta mig om du vill veta mer!

Isak Isaksson
Naturskyddsföreningen på Lidingö

+46 (0)8 702 6518
+46 (0)70 340 94 74
isak.isaksson@naturskyddsforeningen.se