Rapport från årsmöte 2020

Vi var tio personer som samlades till årsmöte på eftermiddagen den 30 maj i hagen vid Långängens fågeltorn.

Solen sken, träd och växtlighet lyste grönt och ute i kärret såg vi bland andra sothönor, skäggdoppingar och så sångsvanarna förstås.

Christian Gottlieb öppnade mötet, hälsade välkommen och utsågs sedan att vara ordförande för stämman. Isak Isaksson och Elise Sörgaard Lydén deltog via länk.

Isak Isaksson omvaldes som ordförande och Eva Backlund, Christian Gottlieb, Elvy Löfvenberg och Elise Sörgaard Lydén valdes också om. Helena Klangemo valdes in som ny medlem i styrelsen.

Eva Bure (på bilden tillsammans med Christian Gottlieb) och Celesta Erkander (nyval) valdes till revisorer och Birgitta Stenberg fortsätter som valberedning. Styrelsen åtar sig att utse ytterligare en adjungerad person till valberedningen.

Verksamhetsberättelse och protokoll hittar du under: Föreningsdokument