Nytt livsrum i Ekbacken

Trots det kylslagna majvädret var det inget fel på intresset hos deltagarna som slutit upp för att  tillsammans med Karin Byström och Martin Lagerlöf göra en vandring i området.

Martin Lagerlöf från Naturskog, som har fått kommunens uppdrag att varsamt sköta lövskogslunden, berättar att eken är ett träd som tar för sig och vill ha mycket utrymme för att få ljus och näring. Därför behöver skogen runtom glesas ur.

Ett hasselsnår som vuxit sig högt har markerats för att tas bort. ”På så sätt släpper vi in mer ljus och samtidigt blir det en nystart som hasseln mår bra av”, förklarar Martin.

Karin Byström känner området väl och vet var hon ska leta. Här har hon hittat en gökärt, men hon pekade ut en hel del andra växter också, tex nunneört, lungört, vätteros och den lilla oansenliga desmeknoppen.

Desmeknopp och lungört

Just nu har området på den sida av stigen som vetter ner mot vattnet röjts och vitsipporna breder ut sig i vårsolen. Grundtanken är att skapa bättre livsförutsättningar för den växtlighet som man vill bevara – även om det innebär att vissa exemplar tas bort. På den andra sidan stigen avvaktar man en pågående häckning hos kattugglan.


Lars Heins och Martin Lagerlöf

De höga stubbarna som syns runtomkring fyller två syften, dels att släppa in ljus till övriga träd, dels att ge träden själva en möjlighet att börja om och skjuta toppskott. Lidingös Naturchef Lars Heins som anslöt till oss sade att man även vill se hur det genomförda röjningsarbetet fungerar och dra lärdom inför fortsatt arbete.

Naturpärlor:  Lövskogslunden i Ekbacken

Detta var en gemensam aktivitet från Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet.