Nyhetsbrev, februari 2018

Kallelse till kretsstämma 15 mars

Naturskyddsföreningens medlemmar kallas till ordinarie kretsstämma torsdagen den 15 mars kl 19 i Ansgarskyrkan. Program/gästföreläsare meddelas senare på hemsidan. Vi bjuder som vanligt på kaffe och kaka.

Ta del av möteshandlingarna inför stämman: Verksamhetsberattelse 2017, Ekonomisk rapport 2017

Välkomna!

Året som gått

Under våren genomfördes en hel del aktiviteter; grodvandring, vårstädning av Björkängen vid Södergarn samt vandringar i Ekbacken vid Larsberg och på Elfvikslandet. En föreläsning om fåglarnas liv blev årets sista aktivitet. Läs mer under aktiviteter

Naturnätverket

Naturnätverket har under året haft tre möten. (I början av 90-talet bildades Skogsgruppen av ett antal föreningar som förenades i en gemensam kritik av kommunens skogsbruk. Skogsgruppen förde en motig tillvaro men sedan Lidingö i Lars Heins fått en ny förvaltare av naturmark, har vi haft en mycket positiv dialog med kommunen. Då samrådet nu inte bara omfattar skogen kallar vi oss numera Naturnätverket. Vi är mycket positiva till den möjlighet föreningen får att ta del av kommunens arbete.) Läs mer om Naturnätverket

Blåplanen

För närvarande försöker vi bredda arbetet med Blåplanen till andra intresserade föreningar (inklusive båtklubbar). Förhoppningsvis får vi till ett bredare samarbete under 2018.

Vårens aktiviteter

Vårens aktiviteter börjar nu komma in på hemsidan och kommer efterhand att kompletteras. Håll utkik på hemsidan under aktiviteter

Var med och påverka!

Vi vill gärna få kontakt med medlemmar med intresse för Lidingös natur och miljö. Tipsa oss gärna om personer som kan tänkas vara intresserade av att arbeta med någon specifik fråga, leda aktiviteter eller på annat sätt bidra. Lärare för att få till samarbete med skolor och en person med brett kontaktnät att ingå i valberedningen står på vår önskelista!

Elvy Löfvenberg, Ordförande Lidingökretsen

Mailadress: lidingo@naturskyddsforeningen.se